Νέα

30/04/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

 

 

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στο Νομό Θεσσαλονίκης μέσω του LEADER

 

 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας, καθώς και υποδομών αναψυχής και ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και επενδύσεων που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς και Νομικά Πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Περίοδος υποβολής

από 20/4/2018 έως 20/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ. Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ).

 

 

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Θεσσαλονίκης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τον Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα στο Νόμο Θεσσαλονίκης

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

Η στήριξη για την υλοποίηση δράσεων/ έργων δημοσίου χαρακτήρα παρέχεται σε έργα, που θα πρέπει να πληρούν …

Η στήριξη για την υλοποίηση δράσεων/ έργων δημοσίου χαρακτήρα παρέχεται σε έργα, που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (όπως να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής, να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», κλπ).

 

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν ενδεικτικά στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου, την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (ΑΠΕ, κλπ.), καθώς και τη διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού.

 

Προϋπολογισμός

€ 1.350.000

 

 

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

April 30, 2018

Leader Νομού Θεσσαλονίκης Στήριξη για τοπική ανάπτυξη / Δικαιούχοι : Δήμοι, Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς και Νομικά Πρόσωπα – Υποβολές έως 20/7/2018

30/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 30, 2018

Παράταση υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Β’ κύκλος»

30/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 30, 2018

Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις / Δικαιούχοι : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Υποβολές έως 15/5/2018 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

30/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 30, 2018

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ( Αγαθονησίου, Κω, Λέρου Νομού Δωδεκανήσου, Λέσβου, Μεγίστης, Σάμου, Χίου) ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 01/10/2018. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

30/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page