Νέα

17/04/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

Leader  < Ηπείρου > Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 9/07/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του LEADER

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Περίοδος υποβολής

από 24/4/2018 έως 9/7/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όλη η περιοχή παρέμβασης, ήτοι ΠΕ Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας.

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του LEADER

 

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. Μικρής κλίμακας έργα που αφορούν στη βελτίωση ή/και επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς. Ενδεικτικά: έργα με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο, έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή μέρος αυτού), κλπ.

Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών – συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια κλπ. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών, καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). Μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικά: • Υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, κλπ.) • Φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (αναπλάσεις τοπίων, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων κλπ.) • Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων. • Άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης. • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης, προμήθεια χορευτικών στολών και μουσικών οργάνων.

Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μελέτη και κατασκευή ή μόνο κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση, με παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) Έργα που υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και αφορούν σύνδεση της γεωργικής γης ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με υφιστάμενες μεταποιητικές μονάδες (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 1) Δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τα υπό ίδρυση Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης και σε κάθε περίπτωση απόκτηση ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης. 2) Δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων.

Περίοδος υποβολής

από 24/4/2018 έως 9/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όλη η περιοχή παρέμβασης, ήτοι ΠΕ Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας.

Όροι και προϋποθέσεις

Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στήριξης Επιλεξιμότητα του δικαιούχου Τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας και …

 • Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στήριξης
 • Επιλεξιμότητα του δικαιούχου
 • Τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας και δεσμεύσεων
 • Συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής
 • Επιλεξιμότητα δαπανών
 • Τεκμηρίωση εύλογου κόστους.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των € 600.000, εκτός των έργων ύδρευσης στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων δύναται να ανέλθει μέχρι € 2.000.000, καθώς και των άυλων ενεργειών, στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων δύναται να ανέλθει μέχρι € 50.000 € (βλ. άρθρο 4 ΚΥΑ2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα με την υποδράση και την πράξη). Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

α) κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας

β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου

γ) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία (α) και (β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του. Συγκεκριμένα το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε: α. Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι 1.000 € β. Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) μέχρι 3.000 € γ. Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδεις και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου ως: – Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. – Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, μουσειολογικές κ.λ.π.) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000 € – Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ μέχρι το πόσο των 1.000 €. – Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 2.500 €.

δ) δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού κλπ.

ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: 1) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. 2) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 3) Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από τα Ταμεία, δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία (1), (2) και (3). Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ
April 17, 2018

Leader < Ηπείρου > Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 9/07/2018

17/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 17, 2018

Leader < ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > Δικαιούχοι: Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 29/6/2018

17/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 17, 2018

25 Μέρες πριν την λήξη υποβολών για Επιδότηση έως 50% για Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

17/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 16, 2018

ΕΣΠΑ 2018: Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες πίστας «καρτ»

16/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page