Νέα

22/01/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

 

 

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 .

Time for business Coffee

 Ενδεικτικά :

 

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

 

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
    16.10.1     Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
    16.10.10   Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
  16.10.10.01 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη

10.8

  16.10.2     Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

    16.10.21   Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια
      16.10.22   Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου
 

13.95

  16.10.23   Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
    16.10.3     Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένης
      16.10.31   Παραγωγή ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
      16.10.32   Παραγωγή στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένων
      16.10.39   Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων
 

13.96

16.10.9     Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης
      16.10.91   Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου
    16.10.91.01 Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου
    16.10.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης

 

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

   

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
    16.21.1     Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
      16.21.11   Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού
      16.21.12   Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
      16.21.13   Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
      16.21.14   Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες
 

13.99

16.21.2     Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας
      16.21.21   Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm
      16.21.22   Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής
  16.21.9     Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
    16.21.91   Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες
      16.21.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
 

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
    16.22.1     Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
      16.22.10   Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
    16.22.10.01 Κατασκευή ξύλινων παρκέτων

  16.22.10.02 Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων
    16.22.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
 

  16.22.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
 

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
 

14.11

16.23.1     Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
      16.23.11   Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
    16.23.11.01 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά
      16.23.12   Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο
      16.23.19   Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.

14.12

16.23.2     Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
      16.23.20   Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
    16.23.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
      16.23.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
 

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
    16.24.1     Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
      16.24.11   Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο
      16.24.12   Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο
    16.24.12.01 Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
    16.24.13   Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους
  16.24.13.01 Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
    16.24.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
      16.24.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

14.13

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
    16.29.1     Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
      16.29.11   Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
    16.29.11.01 Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών
    16.29.11.02 Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών
      16.29.12   Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
      16.29.13   Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
    16.29.13.01 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών
      16.29.14   Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξύλο

  16.29.14.01 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
    16.29.14.02 Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
    16.29.14.03 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
  16.29.14.04 Κατασκευή ξύλινων σκαλών
  16.29.14.05 Κατασκευή οδοντογλυφίδων
    16.29.14.06 Κατασκευή φερέτρων
    16.29.2     Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

    16.29.21   Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού
      16.29.22   Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό
    16.29.22.01 Κατασκευή πωμάτων από φελλό
      16.29.23   Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
      16.29.24   Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
  16.29.25   Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
16.29.25.01 Κατασκευή κοφινιών και ψαθών
    16.29.25.02 Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

January 22, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Βιομηχανίες ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα / κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

22/01/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 22, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>..

22/01/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 22, 2018

Θεανώ Φωτίου: «Ιδρύουμε στη χώρα μας την κοινωνική αλληλεγγύη» – 738 χιλιάδες οικογένειες, θα δουν αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα

22/01/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 22, 2018

ΔΣΑ: Παράταση της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών στον ΕΦΚΑ έως τις 31/3/2018

22/01/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page