Νέα

24/05/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZON 2020: Υποστήριξη των Δημόσιων Αρχών για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης Προθεσμία Υποβολής: 4 Σεπτεμβρίου 2018 Ποσοστό επιδότησης 100%

 HORIZON 2020: Υποστήριξη των Δημόσιων Αρχών για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης

 

Προθεσμία Υποβολής: 3 Σεπτεμβρίου 2019

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


 

Ποσοστό επιδότησης 100%

Σκοπός του Προγράμματος:

Οι τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη θέσπιση φιλόδοξων στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια και των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων ή για την Πρωτοβουλία για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους. Η πολιτική δέσμευση σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί και η εστίαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την αποτελεσματική παρακολούθηση συγκεκριμένων λύσεων και ενεργειών ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και τη μείωση του άνθρακα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να αναζητηθούν συνεργίες, όπου είναι δυνατόν, με τα τοπικά και περιφερειακά σχέδια για την ποιότητα του αέρα και τα προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοια μέτρα και δράσεις.

Δικαιούχοι:

 1. Δικαιούχοι είναι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις ακόλουθες χώρες και εδάφη:
  ·Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
  · Οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) που συνδέονται με τα κράτη μέλη
 • Οι συνδεδεμένες χώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες συμμετέχουν σε μια ενέργεια
 • κάθε μία από τις τρεις νομικές οντότητες να είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα
 • και τα τρία νομικά πρόσωπα είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο

Προϋπολογισμός:

1-      1,5 εκατομύριο ευρώ.

 

Πεδίο εφαρμογής:


α) Υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για:

 • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας και συνέπειας των μέτρων ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται μέσω του ενισχυμένου συντονισμού σε διάφορα διοικητικά επίπεδα.
 • Υποστήριξη των δημόσιων αρχών στην ανάπτυξη μεταβατικών χαρτών πορείας που σαφώς περιγράφουν την πορεία προς τους ευρωπαϊκούς μακροπρόθεσμους στόχους για το 2050 και ενημερώνουν τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των SEAP / SECAPs ή παρόμοια σχέδια και την ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων / στόχων για το 2030 και μετέπειτα. Οι δράσεις πρέπει να συνδέονται στενά με τις πρωτοβουλίες του Συμφώνου των Δημάρχων ή / και των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων.
 • Καινοτόμους τρόπους για τη συμμετοχή του κοινού στην ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη δυνατοτήτων διεπαφής εντός των δημόσιων αρχών για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
 • Μεγάλης κλίμακας και προσανατολισμένα στην δράση προγράμματα μάθησης, με στόχο τις πόλεις ή / και τις περιφέρειες, με ισχυρό δυναμικό αναδιπλασιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

β) Υποστήριξη της υλοποίησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

Να επιδιώξουν να επικεντρώσουν την προτεινόμενη δράση τους σε ένα από τα ακόλουθα σημεία:

 • Θα υποστηριχθούν δράσεις που βοηθούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και να βοηθήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αποτελεσματικές πρακτικές και εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Οι προτάσεις θα πρέπει να συνδέονται με υφιστάμενες σχετικές πρωτοβουλίες όπως η ManagEnergy και να στοχεύουν σε συγκεκριμένο τομέα με υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας όπως τα κτίρια, η κινητικότητα των μεταφορών, η θέρμανση και η ψύξη ή η λειτουργία των υποδομών ύδρευσης κ.λπ.

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
May 24, 2018

HORIZON 2020: Υποστήριξη των Δημόσιων Αρχών για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης Προθεσμία Υποβολής: 3 Σεπτεμβρίου 2019 Ποσοστό επιδότησης 100%

24/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 24, 2018

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

24/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 24, 2018

24/05/2018 Ενημερωτικό Υλικό Για τους ενεργούς Πελάτες Λογιστηρίου της ILF consulting

24/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 24, 2018

HORIZON 2020-LIFE 2014-2020 Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί, Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

24/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page