Νέα

08/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ
 Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ: Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ακολουθεί η εκπόνηση «πράξης εφαρμογής» από τον Ο.Τ.Α., η οποία κυρώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή, αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για περιοχή στην οποία έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηματολόγιο, καταχωρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος-ιδιοκτήτης του ακινήτου που απαλλοτριώνεται; Ποιες ο Ο.Τ.Α.;

Σε περίπτωση ακινήτου δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. για οποιονδήποτε λόγο:
– Ο έχων δικαιώματα στο ακίνητο το δηλώνει στο Ε9 την κάθε φάση χωριστά, με συμπλήρωση και των αντίστοιχων κωδικών κάθε φορά

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την έκδοση της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και πριν την κύρωσή της, ο φορολογούμενος θα εξακολουθήσει να αναγράφει το συνολικό του οικόπεδο στο Ε9, δηλαδή στη ΣΤΗΛΗ 10, ΚΩΔΙΚΟΣ 2 – «Οικόπεδο που τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση».

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όταν ΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, και εφόσον δεν έχει περάσει έτος από την έκδοση της απόφασης, ο φορολογούμενος αναγράφει σε μία γραμμή του Ε9 το οικόπεδο το οποίο απομένει (δηλαδή το τμήμα του οικοπέδου που δεν απαλλοτριώνεται) στη ΣΤΗΛΗ 9, ΚΩΔΙΚΟΣ 4. Σε διαφορετική γραμμή αναγράφει το οικόπεδο το οποίο απαλλοτριώνεται και για το οποίο εκκρεμεί αποζημίωση, δηλαδή:
ΣΤΗΛΗ 9, ΚΩΔ. 4 – «Οικόπεδο-εναπομένον οικόπεδο».
ΣΤΗΛΗ 10, ΚΩΔ. 2 – Για το «απαλλοτριούμενο οικόπεδο».

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΑΠΌ ΤΟΝ Ο.Τ.Α.

(Ο Ο.Τ.Α. είναι υπόχρεος σε καταβολή φόρου και υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης)
Ο Ο.Τ.Α., μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και μέχρι να καταβάλει την αποζημίωση στον φορολογούμενο, θα συμπληρώνει το Ε9 του.
ΣΤΗΛΗ 19, ΚΩΔ. 13 «δεσμευμένο ακίνητο από τον Ο.Τ.Α. για το οποίο εκκρεμεί αποζημίωση» και: ΣΤΗΛΗ 32 ΚΩΔΙΚΟΣ 5, όταν έχει παρέλθει ένα έτος χωρίς να έχει καταβάλλει την αποζημίωση στον ιδιοκτήτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ 
τότε συμπληρώνεται στο Ε9 και στη ΣΤΗΛΗ 32 κωδ. 5 «Έχει ορισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με οριστική διοικητική πράξη αποζημίωση,
για απαλλοτρίωση ή
για ρυμοτομικό βάρος ή
για δέσμευση κάθε είδους
και έχει παρέλθει ένα έτος από την έκδοσή της (απόφασης) χωρίς να καταβληθεί η αποζημίωση»

ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. 

Μόλις καταβληθεί η αποζημίωση από τον Ο.Τ.Α., ο δικαιούχος- φορολογούμενος διαγράφει από το Ε9 του το τμήμα του οικοπέδου που απαλλοτριώθηκε και αποζημιώθηκε.

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

June 8, 2018

Η σειρά καταγραφής στο Ε9 των φάσεων της απαλλοτρίωσης

08/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 8, 2018

«Ετοιμότητα για επενδύσεις σε έργα καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη» – Σεμινάριο που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 και 5 Ιουλίου 2018, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας

08/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 7, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος: Δράσεις που Επιδοτούνται έως 55% : Ξενοδοχεία – Κάμπινγκ – Ξενώνες νέων / 18 Μέρες πριν την λήξη υποβολών

07/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 7, 2018

ΕΣΠΑ: Επιλέξιμες Δαπάνες Προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ προς επιδότηση

07/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page