Νέα

13/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ
 Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

Κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο η τροπολογία για τις ρυθμίσεις του ΕΝΦΙΑ μετά την δημοσίευση των νέων αντικειμενικών αξιών.

 

Με την υπόψη τροπολογία:

 1. Ρυθμίζονται θέματα για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ως ακολούθως:

  α. Ορίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του Υπουργού Οικονομικών (αντί αυτής που ίσχυε την 1.1.2018).

  β.
  Τροποποιούνται οι πίνακες:

  1 ) για τον βασικό φόρο ανά Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου στα κτίσματα (διευρύνονται οι Τιμές Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών) και

  2) για τον συμπληρωματικό φόρο στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ).

  γ. Προβλέπεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους (αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους).

  δ. Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30.9.2018.

  2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και παράλληλα καταργείται το Τμήμα Δ’ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του ίδιου Υπουργείου.

  Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση των Τιμών Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 και λοιπές διατάξεις»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο….
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μετά την αναπροσαρμογή στις Τιμές Ζώνης , οι οποίες θα ισχύσουν για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018. Περαιτέρω , και για τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό, τροποποιούνται οι τιμές ζώνης οι οποίες αντιστοιχούν στις φορολογικές ζώνες υπολογισμού του κύριου φόρου και προβλέπεται το αφορολόγητο ποσό για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Επιπλέον, ορίζεται ότι η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε τουλάχιστον πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ετησίως, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η καταληκτική δόση την τελευταία εργάσιμη του μηνάς Ιανουάριου του επόμενου έτους.
Άρθρα …
Με το δεύτερο, τrίτο και τέταρτο άρθρο της παρούσας υλοποιείται η ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένης δομής για τον προσδιορισμό των Αξιών ακινήτων στο πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής με τη την συνεχή παρακολούθηση των τιμών αξιών ακινήτων και τη διαμόρφωση προτάσεων για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Τιμών.
Ως κύριος άξονας πολιτικής ο προσδιορισμός των Αξιών Ακινήτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σε ένα σημαντικό αριθμό έγκυρων δεδομένων από πολλαπλές πηγές όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. Παράλληλα τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πρέπει να αναμορφώνονται διότι επηρεάζονται από την υλοποίηση υποδομών που προσφέρουν υπεραξία και η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις τελικές εκτιμήσεις.
Επιπλέον η χρήση των Αξιών Ακινήτων σε μια σειρά οικονομικών συναλλαγών όπως φορολογικών, δημοπρασίες κ.λ.π. αποτελεί βασικό παράγοντα για την λήψη αποφάσεων που άμεσα συνδέονται με την αποστολή της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των προτάσεων που υποβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος θα υποστηρίζονται τόσο από ειδικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργούν στην ΓΓΠΣ όσο και από το έμπειρο προσωπικό της.
Η συγκεκριμένη δομή λόγω υποχρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί είναι απολύτως απαραίτητο να έχει άμεσα λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική στελέχωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

June 13, 2018

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στις δόσεις και στους πίνακες υπολογισμού. Κατατέθηκε η τροπολογία

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 13, 2018

Θεανώ Φωτίου: «Επιτάχυνση των δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά σε 120 δήμους της χώρας»

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 13, 2018

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον θεματικό τουρισμό

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 12, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος έως 55% Επιδότηση / Δικαιούχοι: Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ) & Ομάδες παραγωγών (ΟΠ) / 13 Μέρες πριν την λήξη υποβολών

12/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page