Νέα

04/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία Υποβολής έως 22/8/2019

Χρηματοδότηση έως 70% για ΜΜΕ και  (Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς  έως 100%)

 

 

 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

Ελάτε άμεσα σε επικοινωνία στο 2106926590 με το αρμόδιο τμήμα για την οργάνωση και υποβολή της πρότασης.

 

 

***Νέα Υπηρεσία :Ενημέρωση Παντού: Υπηρεσία ενημέρωσης στην Έδρα σας < Πανελλαδική κάλυψη και κάλυψη εκτός Ελλάδος > ***

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590.

 

 

 

 

 

Δικαιούχοι:

Τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες από διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ ή χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Και τα τρία νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

 

 

Σκοποί:

  • Οι πολίτες, οι ΜΜΕ οι ΜΕ να προστατεύονται καλύτερα και γίνονται ενεργοί παράγοντες στην ενιαία ψηφιακή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
  • Η ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων ενισχύονται ως κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των ΜΜΕ και των ΜΕ.
  • Μειωμένες οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από επιζήμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και από περιστατικά ιδιωτικού απορρήτου και δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων).
  • Αξιόπιστο ψηφιακό περιβάλλον της ΕΕ που θα ωφελήσει όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

 

Οι προτάσεις θα αφορούν μία από τις δύο υποενότητες:

(a): Προστασία ασφάλειας, απορρήτου και προσωπικών δεδομένων πολιτών

Οιπροτάσειςθαπρέπεινααφορούνκαινοτόμεςλύσειςγιατηνπροστασίαπροσωπικώνδεδομένων , τηνανάπτυξηνέωνεφαρμογώνκαιτεχνολογιών που θα βοηθούν τους πολίτες να παρακολουθούν και να ελέγχουν καλύτερα την ασφάλεια, το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα τους καθιστούν ικανούς να συμμετέχουν ενεργά κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου, του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.

 

 

Προτεινόμενη επιχορήγηση: 4-5 εκ. €

 (β): Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις (ΜΜΕ και ΜΕ): υπερασπιστές της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν στοχοθετημένες, φιλικές προς το χρήστη και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν στις ΜΜΕ και στους ΜΜΕ: (1) να παρακολουθούν δυναμικά, να προβλέπουν και να αξιολογούν τους κινδύνους ασφάλειας, ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων  · (2) να εντοπίζουν καλύτερα τις ευπάθειες, τις επιθέσεις και τους κινδύνους που επηρεάζουν την επιχείρησή τους · (3) να διαχειρίζονται και να προβλέπουν τους κινδύνους ασφάλειας, ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων με εύκολο και προσιτό τρόπο · (4) να οικοδομήσουν τη συνεργασία σε απευθείας σύνδεση μεταξύ των ενώσεων των ΜΜΕ και των ΜΚΟ και με τις CERT / CSIRT, επιτρέποντας έτσι σε μεμονωμένες ΜΜΕ και ΜΕ να αναφέρουν τυχόν περιστατικά.

 

 

Προτεινόμενη επιχορήγηση: 3-4 εκ. €

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

June 4, 2018

HORIZON 2020: Ψηφιακή Ασφάλεια και Απόρρητο για τους πολίτες και τις Μικρομεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις. Προθεσμία Υποβολής έως 22/8/2019. Χρηματοδότηση έως 70% για ΜΜΕ και (Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς έως 100%)

04/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 4, 2018

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2018.

04/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 1, 2018

Υπενθύμιση 24 μέρες πριν την λήξη υποβολών. Αναπτυξιακός Νόμος (Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ)

01/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 1, 2018

Ενίσχυση πρωτοβουλιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δικαιούχοι : Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου / Υποβολές έως 19/6/2018

01/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page