Νέα

28/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Η ILF consulting κατάλληλα προετοιμασμένη, έχει την ετοιμότητα  να υποδεχθεί  Επενδυτές με φιλόδοξα και βιώσιμα σχέδια για υποβολή στον Αναπτυξιακό Νόμο ακόμη και για περιπτώσεις  που δεν υπάρχει ανάλογη προετοιμασία από την πλευρά του επιχειρηματία και  για τον σκοπό αυτό  δημιουργήσαμε  την υπηρεσία   “κλειδί στο χέρι” για την άμεση, γρήγορη και έγκυρη υποβολή.

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

Ελάτε άμεσα σε επικοινωνία στο 2106926590 με το αρμόδιο τμήμα για την οργάνωση και υποβολή της πρότασης.

***Νέα Υπηρεσία :Ενημέρωση Παντού: Υπηρεσία ενημέρωσης στην Έδρα σας < Πανελλαδική κάλυψη και κάλυψη εκτός Ελλάδος > ***

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.2106926590

Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες που επιδοτούνται : 

αα) Βοοτροφικές μονάδες

ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

γγ) Χοιροτροφικές μονάδες

δδ) Μονάδες μονόπλων

εε) Μονάδες εκτροφής  γουνοφόρων ζώων

στ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές)

ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών

ηη) Σηροτροφικές μπνάδες

θθ)Μονάδες  μελισσοκομίας , παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης

ιι) Μονάδες εκτροφής κόνικλων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής

κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους :

αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών , πλην στρουθοκαμήλων , για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής , ελευθέρας βοσκής , παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής , απεριόριστης ελευθέρας βοσκής

ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων , για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής , ελευθέρας βοσκής , αχυρώνα

γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών , πλην στρουθοκαμήλων , για παραγωγή αυγών ή κρεάτος για εκσσυγχρονισμό εκτροφής ινδιάνων , υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων  μονάδων

δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων , μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς , για επιχειρήσεις  νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους ( για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης , παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και διαμένουν μέσω του δικτύου τους προς πώλησης), συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή / και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας , αυξημένη κατά 20%.

2.Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 , επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως  αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. , αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου , τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε :

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια ( σφαγεία , τεμαχισμένα , μονάδες παραγωγής κρεατο – σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ) .

β) Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

γ) Αυγά ( τυποποίηση συσκευασίας αυγών , παραγωγή νέων προϊόντων)

δ)  Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι –  Σηροτροφία – σαλιγκάρια )

ε) Ζωοτροφές

στ) Δημητριακά ( παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών , επεξεργασία για παραγωγή βύνης , αμύλου , γλουτένης  κ.λ.π).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία , ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαίων κ.λ.π.).

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

η. Οίνος

θ. Οπωροκηπευτικά.

Ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.

Ια. Κτηνοτροφικά φυτά

Ιβ. Όσπρια

Ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων ).

Ιδ. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

Ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης

Ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια , γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λ.π. )

Ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού

Ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης

Κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

< Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  > 

 

ΔΡΑΣΗ 1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Στόχος του Μέτρου
 
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1).
 
Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των Υπομέτρων είναι η ελληνική επικράτεια.
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.).
Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1).
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται:
Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018.
Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Δείτε ακόμα:
June 28, 2018

Έως 100% Επιδότηση για Γεωργία,Κτηνοτροφία και Αγροτικές Δράσεις. Με το Κλειδί στο χέρι

28/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 28, 2018

ΕΣΠΑ 50% Επιδότηση : Μοναδική Προσφορά ILF Consulting: Για τους 100 πρώτους πελάτες.

28/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 28, 2018

28/06/2018 Ενημερωτικό Υλικό Για τους ενεργούς Πελάτες Λογιστηρίου της ILF consulting

28/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 28, 2018

Διαδικασίες – εξπρές για την αδειοδότηση βιομηχανιών

28/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page