Νέα

26/03/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

 

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Αυλωνίτη, συστήνεται νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό :

1. Την επικαιροποίηση των διατάξεων του σχεδίου νομού για τις ανώνυμες εταιρίες που υπέβαλε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 250/8-7- 2013 Απόφαση του τότε Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με στόχο την αναμόρφωση του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Την πρόταση πλαισίου εποπτείας / ελέγχου νομιμότητας των ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :

Α. Αυτοματοποίηση της εποπτικής διαδικασίας για εταιρείες. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα βασίζεται στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και στην διάκριση μεταξύ συστατικών και δηλωτικών πράξεων μιας εταιρείας.

Β. Ενδεχόμενη θέσπιση διοικητικών κυρώσεων για τις εταιρείες που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Θέσπιση διατάξεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εταιρειών που δεν τηρούν συγκεκριμένο λόγο ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις.

Γ. Μείωση των διοικητικών βαρών για τις εταιρείες, καθώς και του χρόνου αναμονής για την δημοσίευση πράξεων.

3. Την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

4. Την κατάρτιση πίνακα αντιστοίχισης με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο) και τυχόν λοιπών Οδηγιών σχετικών με τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στον ν. 2190/1920.

5. Την κατάρτιση σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και όλων των λοιπών συνοδευτικών εκθέσεων για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
March 26, 2018

Έως το τέλος Απριλίου η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις Α.Ε.

26/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 23, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

23/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 23, 2018

ΕΣΠΑ 2018 : Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

23/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 23, 2018

Έως 50% επιδότηση για επιχειρήσεις Υπό-Ίδρυση και σε λειτουργία στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φωκίδα )

23/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page