Νέα

16/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting  

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

 

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Αττική

 

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες ώστε να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών. Ενισχύνοται κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Περιλαμβάνονται οι εξής μορφές Κατοικίας:

 • Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων μικτής χρήσης, με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
 • Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
 • Διαμέρισμα: κτιριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτιρίου με χρήση πολυκατοικίας.

 

Στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών περιλαμβάνονται: η τεχνική διάταξη που περιλαμβάνει τον καυστήρα, το λέβητα, τις σωληνώσεις, τις βάνες, τις θυρίδες αερισµού, τις συνδέσεις, την καπνοδόχο, καθώς και τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα και κατασκευές που αφορούν σε μέτρα ασφαλείας (π.χ. αερισμός µε ανεμιστήρα ή/και ανιχνευτής φυσικού αερίου) καθώς και οι εργασίες και τα υλικά μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Περίοδος υποβολής

από 27/12/2017 έως 31/5/2018

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο κείμενο της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Τα φυσικά πρόσωπα (ωφελούμενοι) θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα φυσικά πρόσωπα (ωφελούμενοι) θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • να μην έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2017)
 • να είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • να κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/ επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ επικαρπωτών (Παράρτημα Ι της Προκήρυξης).

Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα
 • να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200 €/τμ (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 8, παρ 2. της Προκήρυξης στα Σχετικά αρχεία)
 • να βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ.
 • να υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αλλαγής κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν είναι επιλέξιμοι συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εξής:

 • Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 • Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 • Σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα.
 • Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες για τη μετατροπή μιας υφιστάμενης εγκατάστασης πετρελαίου σε φυσικό αέριο σε ποσοστό 100%. Τα επιδοτούμενα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης των κατοικιών και την εγκατεστημένη ισχύ του
συστήματος θέρμανσης και μπορεί να φτάσουν μέχρι και €22.000 για μία κεντρική θέρμανση, €8.000 για μία μονοκατοικία και €4.500 για την αυτόνομη τυπική σύνδεση ενός διαμερίσματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες και τα ποσοστά επιδότησης στα άρθρα 6 και 7 της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία)

Προϋπολογισμός

€ 4.705.000

Ο προϋπολογισμός αφορά στους πόρους του ΕΣΠΑ και συμπληρώνεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματός της που επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική προκήρυξη 
February 16, 2018

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Αττική

16/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 16, 2018

Σε νέα χαλάρωση των περιορισμών που επήλθαν από την επιβολή των capital controls προσανατολίζονται η κυβέρνηση και το οικονομικό της επιτελείο

16/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 16, 2018

100,00 ευρώ το πρόστιμο για την εξόφληση λιανικών συναλλαγών άνω των 500,00 με μετρητά

16/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 16, 2018

Ανακοίνωση σχετικά με ανακλήσεις-τροποποιήσεις Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

16/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page