Νέα

27/03/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

Time for business Coffee

 

 

Ενδεικτικά :

38.12.30  

Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.1     Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
  38.21.10   Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.2     Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
  38.21.21   Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων
  38.21.22   Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
  38.21.23   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
  38.21.29   Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
    38.21.29.01 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
    38.21.29.02 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
38.21.3     Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
  38.21.30   Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.21.4     Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
  38.21.40   Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.1     Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων
  38.22.11   Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων
  38.22.19   Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.2     Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων
  38.22.21   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
  38.22.29  

Ανάκτηση υλικών

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
38.31.1     Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
  38.31.11   Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
  38.31.12   Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων
    38.31.12.01 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)
    38.31.12.02 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών
    38.31.12.03 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
38.32.1     Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών
  38.32.11   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
  38.32.12   Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
38.32.2     Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων
  38.32.21   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων
  38.32.22   Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
    38.32.22.01 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
    38.32.22.02 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
    38.32.22.03 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού
  38.32.23   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου
  38.32.24   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου
  38.32.25   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών
  38.32.29   Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
38.32.3     Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
  38.32.31   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού
  38.32.32   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
  38.32.33   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
  38.32.34   Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών
  38.32.35   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών
  38.32.39   Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
    38.32.39.01 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
    38.32.39.02 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
    38.32.39.03

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού
39.00.1     Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
  39.00.11   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
  39.00.12   Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
    39.00.12.01 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
  39.00.13   Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων
  39.00.14   Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων
    39.00.14.01 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
39.00.2     Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
  39.00.21   Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
    39.00.21.01 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
    39.00.21.02 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης
  39.00.22   Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

 

 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

March 27, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για την Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

27/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 27, 2018

ΕΣΠΑ 2018 : Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών

27/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 27, 2018

Υπενθύμιση: 19 Μέρες πριν την λήξη Υποβολών για Επιδότηση έως 55% Αναπτυξιακός Νόμος

27/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 27, 2018

Σας ενδιαφέρει η διοργάνωση θαλάσσιων περιηγήσεων (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής) ; Επιδότηση έως 50% για εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Δωρεάν προέλεγχος και ενημέρωση

27/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page