Νέα

09/05/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά επιλέξιμες δραστηριότητες : 

 

 

 

 

 

 

 

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03.1

Αλιεία

03.11

Θαλάσσια αλιεία
    03.11.1     Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
      03.11.11   Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
      03.11.12   Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
    03.11.2     Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
      03.11.21   Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
        03.11.21.01 Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]
    03.11.3     Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
      03.11.31   Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
    03.11.4     Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
      03.11.41   Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
      03.11.42   Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
    03.11.5     Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
      03.11.51   Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
    03.11.6     Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
      03.11.61   Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
      03.11.62   Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
      03.11.63   Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων
      03.11.69   Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.
    03.11.7     Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
      03.11.71   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
        03.11.71.01 Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών
  03.12       Αλιεία γλυκών υδάτων
    03.12.1     Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
      03.12.13   Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
    03.12.2     Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
      03.12.22   Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.2

Υδατοκαλλιέργεια

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
    03.21.1     Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα
      03.21.14   Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα
    03.21.2     Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
      03.21.23   Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
        03.21.23.01 Καλλιέργεια λαβρακιού
        03.21.23.02 Καλλιέργεια πέστροφας
    03.21.3     Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
      03.21.32   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
    03.21.4     Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
      03.21.43   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
      03.21.44   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
        03.21.44.01 Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων
        03.21.44.02 Καλλιέργεια μυδιών
        03.21.44.03 Οστρακοκαλλιέργεια
    03.21.5     Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
      03.21.51   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
    03.21.6     Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
      03.21.64   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών
    03.21.7     Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια
      03.21.72   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
    03.22.1     Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα
      03.22.15   Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα
        03.22.15.01 Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών
    03.22.2     Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
      03.22.24   Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

May 9, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος: Έως 55% Επιδότηση για δραστηριότητες Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

09/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 9, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος: Έως 55% Επιδότηση για δραστηριότητες Δασοκομίας και υλοτομίας

09/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 9, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>(9/5/2018)

09/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 9, 2018

ΥπΑΑΤ: Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη δράση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ

09/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page