Νέα

01/08/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

 

 

Προπαρασκευαστική Δράση «REACTIVATE» :  Ενδοευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας εργασίας για άνεργους άνω των 35 ετών

 

 

Υποβολές έως 5/9/2018

 

 

Προϋπολογισμός προτάσεων: από 500.000€

Ποσοστό επιδότησης: έως 95%

 

 

Στόχος προγράμματος: 

Στόχος της δράσης είναι να ελέγξει τη βιωσιμότητα ενός ενδοευρωπαϊκού σχήματος εργασιακής κινητικότητας για την ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών με εστίαση στους άνεργους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων. Στο πλαίσιο αυτό οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις που εστιάζουν:

Α) σε θέσεις εργασίας και

β) πρακτικής άσκηση.

 

 

Περίοδος υλοποίησης:

Η Δράσεις θα υλοποιούνται σε 24 μήνες.

 

 

 

Δικαιούχοι:

Αιτούντες:

Δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης ή οργανισμοί που εξειδικεύνται στην τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις εργασίας και των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή πλητοφοριών, προσλήψεις, τοποθέτηση των αναζητούντων εργασία και υποστήριξη τους πριν και μετά την τοποθέτηση, αλλαγή εργασίας, εκπαιδευόμενοι και εργοδότες.

 

 

Εταίροι: 

Δημόσιοι ή ίδιωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους αιτούντες ή/ και επικουρικές υπηρεσίες για την υποστήριξη πληροφόρησης, εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, καθοδήγησης, νομικών συμβουλών, υποστήριξης ενσωμάτωσης ή άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι αιτούντες και οι εταίροι μπορούν να είναι κερδοσκοπικοί ή μη- κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς με έδρα σε δύο διαφορετικά κράτη- μέλη.

 

 

Επιλέξιμες Δράσεις:

Δράσεις ενημέρωσης και προσέγγισης ομάδων στόχου και συγκεκριμένα οργανισμούς έχοντες έννομο συμφέρονκαι ενδιαφέρονται να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στους εταίρους.

Πληροφόρηση για τις ευκαιρίες απασχόλησης του Reactivate και υποστήριξης Ευρωπαίων πολιτών άνω των 35 ετών.

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς που θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές της ενημέρωσης για το Reactivate,όπως εμπορικές ενώσεις, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης κτλ

Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών κινητικότητας συνδυάζοντας μέτρα δράσης με άμεση οικοομική υποστήριξη τόσο σε αυτούς που αναζητούν εργασία, όσο και στους εργοδότες (συγκεκριμένα ΜΜΕ).

Μέτρα ενεργοποίησης στο πλαίσιο της δέσμης αυτής, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τις προσφορές και τις κενές θέσεις εργασίας, την αντιστοίχιση αυτών με τους υποψηφίους και την προετοιμασία της τοποθέτησης/ πρόσληψης σε ορισμένα κράτη μέλη που περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας ή / και περιόδους πρακτικής άσκησης.

Έλεγχος σκοπιμότητας των ανωτέρω υπηρεσιών και υποστηρικτικών μέτρων και για την τοποθέτηση υποψηφίων σε περιόδους πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία (ή έλλειψη) κανονιστικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο (κυρίως για ευκαιρίες ανοικτής αγοράς).

Προσδιορισμόςενός ή περισσότερων οικονομικών τομέων ή / και χωρών που προσφέρουν αυτές τις κενές θέσεις εργασίας και να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες τόσο των υποψηφίων όσο και των εργοδοτών.

 

 

 

 

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

August 1, 2018

Προπαρασκευαστική Δράση «REACTIVATE» : Ενδοευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας εργασίας για άνεργους άνω των 35 ετών / Υποβολές έως 5/9/2018

01/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 1, 2018

Ευχές για έναν καλό μήνα. Απογραφή κυριότερων νέων Ιουλίου 2018 και ενεργών προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων Αυγούστου 2018

01/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 1, 2018

Επίδομα ανεργίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

01/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 1, 2018

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Δικαιούχοι, βήματα υποβολής αίτησης, προθεσμίες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

01/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page