Νέα

27/07/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης 

Ελάτε άμεσα σε επικοινωνία στο 2106926590 με το αρμόδιο τμήμα για την οργάνωση και υποβολή της πρότασης.

 

 

***Νέα Υπηρεσία :Ενημέρωση Παντού: Υπηρεσία ενημέρωσης στην Έδρα σας < Πανελλαδική κάλυψη και κάλυψη εκτός Ελλάδος > ***

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590.

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ 50% Επιδότηση : Μοναδική Προσφορά ILF Consulting: Για τους 100 πρώτους πελάτες.

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά επιδοτούνται: 
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22 2 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.1 3 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11 4 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από
καουτσούκ∙ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων
(ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.1 5 Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων (αεροθαλάμων)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.11 6 Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα
οχήματα με κινητήρα
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.12 6 Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις
μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.13 6 Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα
λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.14 6 Κατασκευή αγροτικών επισώτρων∙ άλλων καινούργιων επισώτρων
(ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.15 6 Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), συμπαγών ή
ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων), εύκολα
αντικαθιστώμενων πελμάτων επισώτρων και εσωτερικών
προστατευτικών ταινιών επισώτρων, από καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.16 6 Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.2 5 Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.20 6 Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων
(αεροθαλάμων)∙ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από
καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.11 22.11.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων
(αεροθαλάμων)∙ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από
καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19 4 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.1 5 Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή
πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.10 6 Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή
πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.2 5 Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του∙
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.20 6 Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του∙
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.3 5 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.30 6 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.4 5 Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από
βουλκανισμένο ελαστικό
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.40 6 Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από
βουλκανισμένο ελαστικό
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.5 5 Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα
ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.50 6 Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα
ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.6 5 Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο
ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.60 6 Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο
ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.7 5 Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.∙ σκληρού
ελαστικού∙ αντικειμένων από σκληρυμένο καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.71 6 Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό,
εκτός του σκληρού ελαστικού
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.72 6 Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.73 6 Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.∙
σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του∙ επενδύσεων
δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.73.01 8 Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων με
καουτσούκ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1 22.19 22.19.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.2 3 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21 4 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και
καθορισμένων μορφών
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.1 5 Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους
και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.10 6 Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους
και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.2 5 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και εξαρτημάτων
τους, από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.21 6 Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες
πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες∙ αγωγών, σωλήνων και μάνικων,
άκαμπτων, από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.29 6 Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων
τους, από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.29.01 8 Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και αποχέτευσης 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.3 5 Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και
λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.30 6 Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και
λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.30.01 8 Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi‐glass), που δεν είναι
ενισχυμένα
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.30.02 8 Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.4 5 Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων
και λωρίδων από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.41 6 Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.42 6 Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών
9. Υλικά‐Κατασκ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.21 22.21.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22 4 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.1 5 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.11 6 Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά),
από πολυμερή του αιθυλένιου
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.11.01 8 Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από
πολυμερή του αιθυλένιου
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.12 6 Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά),
από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του αιθυλένιου
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.12.01 8 Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από
άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.13 6 Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από
πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.14 6 Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων
ειδών από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.19 6 Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.19.01 8 Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
πλαστικών ειδών συσκευασίας
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.22 22.22.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
πλαστικών ειδών συσκευασίας
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23 4 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.1 5 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών∙ λινοταπήτων και
σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.11 6 Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές
ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.11.01 8 Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.12 6 Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων
τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές
ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.12.01 8 Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.13 6 Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων
δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.14 6 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες∙ παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων
ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.14.01 8 Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.15 6 Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων
δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου, όπως δαπέδων
βινύλιου κλπ
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.19 6 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α. 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.2 5 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.20 6 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.23 22.23.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29 4 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.1 5 Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.10 6 Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.10.01 8 Κατασκευή πλαστικών γαντιών 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.2 5 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων π.δ.κ.α. 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.21 6 Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από
πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους <= 20cm
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.22 6 Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών,
λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών, αυτοκόλλητων
από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.23 6 Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων
οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.24 6 Κατασκευή μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα
φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από
πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.25 6 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές
ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.25.01 8 Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.26 6 Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη∙
αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.29 6 Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.29.01 8 Κατασκευή πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.9 5 Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων∙ εργασίες
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων
πλαστικών προϊόντων
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.91 6 Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων 9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.91.01 8 Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών
αντικειμένων
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.91.02 8 Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες
πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.91.03 8 Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από
θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα υλικά
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.91.04 8 Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας
πλαστικών επιφανειών
9. Υλικά‐Κατασκ.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.2 22.29 22.29.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
άλλων πλαστικών προϊόντων
9. Υλικά‐Κατασκ.

 

 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

κατά προτεραιότητα

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

 

 

Για την σχετική πρόσκληση και τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

July 27, 2018

ΕΣΠΑ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» : Επιδότηση 50% για Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

27/07/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 27, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ‘Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’ του ν.4399/16

27/07/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 27, 2018

Η Π.Ν.Π. με όλα τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα για τους πληγέντες- Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τις δωρεές προς τους πυρόπληκτους

27/07/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 27, 2018

Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές από την Τράπεζα της Ελλάδος

27/07/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page