Νέα

27/08/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

 

 

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –CLLD – LEADER 2018

ΜΕΤΡΟ 19 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι και υπό ίδρυση: ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμοί,σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα με νομική υπόσταση.

 

Ποσό χρηματοδότησης: ως 50,000 ευρώ.

Ποσό χρηματοδότησης: 80%  και έως 100/% για δράσεις που δεν δημιουργούν κέρδη.

Επιλέξιμες δράσεις:

Μέτρο: 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Προθεσμίες υποβολής (εκτός παρατάσεων):

 • Για Πήλιο-Βόλο
 • Για Καρδίτσα
 • Για Τρίκαλα
 • Για Λήμνο
 • Για Φωκίδα
 • Για Κρήτη
 • Για Μεσσηνία
 • Για Λασίθι Κρήτης
 • Για Δωδεκάνησα
 • Για Στερεά Ελλάδα
 • Αιτωλοακαρνανία
 • Αιτωλοακαρνανία (Τριχωνίδα)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 20-04-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 14-09-2018 (Νέα Ημερομηνία Λήξης)

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.850.000,00 € για το CLLD1 και 1.350.000,00 € για το CLLD2 με τις παρούσες προσκλήσεις.

 

 

Α) καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά της περιοχής)

Β) πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και ενέργειες προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Γ) Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα.

Δ) Αθλητικές διοργανώσεις (αθλητικές συναντήσεις, τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις κλπ), που σχετίζονται με την τοπική παράδοση

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων

 

Μέτρο:19.2.4.5.Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία. Η προστασία των τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία καθώς και των «άυλων» και «υλικών» στοιχείων της υπαίθρου που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού, που αναδεικνύουν την  τοπική πολιτιστική ταυτότητα.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες -έρευνες
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
 • Προβολή προώθηση
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς και απαιτούνται τα εξής:

 • Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης.
 • Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο συλλόγου.
 • Απόφαση ΔΣ του φορέα για υποβολή της αίτησης.
 • Στοιχεία του αιτούντος (αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου) και στοιχεία Μητρώου ΔΟΥ του φορέα.
 • Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο.
 • Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης από Πρωτοδικείο.

Σημείωση: Σε περίπτωση έγκρισης, ο φόρεας πρέπει να έχει θεωρήσει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας  (Δ/νση  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας -Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος ενίσχυσης.

August 27, 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ LEADER 14.9.2018

27/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 27, 2018

ΕΣΠΑ: Επιλέξιμες Δαπάνες για Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης προς επιδότηση

27/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 27, 2018

Εγκύκλιος ΠΟΜΙΔΑ για τις αλλαγές στην ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

27/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 27, 2018

Διάθεση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

27/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page