Νέα

13/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ : Επιδότηση 50% για Εξορυκτικές και Λατομικές δραστηριότητες

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

Ελάτε άμεσα σε επικοινωνία στο 2106926590 με το αρμόδιο τμήμα για την οργάνωση και υποβολή της πρότασης.

 

***Νέα Υπηρεσία :Ενημέρωση Παντού: Υπηρεσία ενημέρωσης στην Έδρα σας < Πανελλαδική κάλυψη και κάλυψη εκτός Ελλάδος > ***

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590.

 

 

 

 

 
Ενδεικτικά επιδοτούνται: 
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9308.93.106
Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση  θαλασσινού νερού9. Υλικά‐Κατασκ. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.994Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.15
Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών∙ ασφαλτιτών και  ασφαλτικών πετρωμάτων9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.106
Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών∙ ασφαλτιτών και  ασφαλτικών πετρωμάτων9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.25
Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων∙ παραγωγή  βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς  κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση∙ εξόρυξη  κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)∙ σμύριδας∙ φυσικού κορούνδιου,  φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών∙ εξόρυξη άλλων  ορυκτών9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.216
Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των  βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς  κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.226
Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται  ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για  στίλβωση∙ εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)∙ σμύριδας∙  φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών  λειαντικών9. Υλικά‐Κατασκ. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.22.018Εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)9. Υλικά‐Κατασκ. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.22.028Εξόρυξη σμύριδας9. Υλικά‐Κατασκ. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία08.908.9908.99.296Εξόρυξη άλλων ορυκτών9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες  εξόρυξης
09.909.93
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές  δραστηριότητες9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες  εξόρυξης
09.909.9009.904
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και  λατομικές δραστηριότητες9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης09.909.9009.90.15
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και  λατομείων9. Υλικά‐Κατασκ. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης09.909.9009.90.116Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα9. Υλικά‐Κατασκ.
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης09.909.9009.90.196
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και  λατομείων π.δ.κ.α.9. Υλικά‐Κατασκ.
 
Με μια ματιά το πρόγραμμα:

 

 

 

 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

κατά προτεραιότητα

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

 

Για την σχετική πρόσκληση και τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε ακόμα

Έως 50% ευκολίες αποπληρωμής για / Κατασκευές / Ανακαινίσεις / Εξοπλισμό Επαγγελματικών Χώρων
 
ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή
 
< Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >
 
Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες
 
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, δημόσιων Φορέων, Συνεταιρισμών, μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΟΙΣΠΕ )
 
Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας
 
Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης
 
Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

 

June 13, 2018

ΕΣΠΑ : Επιδότηση 50% για Εξορυκτικές και Λατομικές δραστηριότητες

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 13, 2018

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (3η περίοδος υποβολών)

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 13, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>(13/6/2018)

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
June 13, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος έως 55% Επιδότηση / Επιλέξιμες Δράσεις: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία / 12 Μέρες πριν την λήξη υποβολών

13/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page