Νέα

13/12/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Έρχεται μέσα στο 2019 η Αναπτυξιακή Τράπεζα – Ποιους αφορά

Θα παρέχει επενδύσεις και χρηματοδότηση, καθώς και οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναμένεται να υλοποιηθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και των δημόσιων φορέων, σύμφωνα με το 106σέλιδο κείμενο για την ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται να προωθήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Θα παρέχει επενδύσεις και χρηματοδότηση καθώς και οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για τη στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, θα εκδίδει τίτλους και θα συγκεντρώνει κεφάλαια και ρευστότητα. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) δεν θα λαμβάνει καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και θα επιδιώξει αρχικά έμμεση χρηματοδότηση.

Η ΕΑΤ θα αποτελέσει εξέλιξη του Ομίλου ETEAN. Θα δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης ο οποίος θα ενεργεί ως κεντρικός διαχειριστής κεφαλαίων και εγγυητής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΑΤ θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια που διαχειρίζεται σήμερα. Θα χρησιμοποιήσει επίσης υπάρχοντα κονδύλια από ιδρύματα εταίρους (π.χ. TANEO) και κεφάλαια των οποίων η διαχείριση υπάγεται στο ETEAN.

Ο όμιλος ETEAN θα αναδιαρθρωθεί, η διοικητική του ικανότητα θα ενισχυθεί και οι βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης της ΕΕ θα παρασχεθούν μέσω της τεχνικής βοήθειας από μια ευρωπαϊκή τράπεζα αναφοράς (benchmark).

Η ΕΑΤ δεν θα εστιάζει στην λιανική τραπεζική και θα δύναται επίσης να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και άλλους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, είτε αυτοί υποστηρίζονται είτε όχι, εντός μιας προκαθορισμένης αρμοδιότητας, βάσει διαγεγνωσμένων αποτυχιών της αγοράς χωρίς να παραγκωνίζονται οι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, η ΕΑΤ θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις
  • Οχήματα ειδικού σκοπού
  • Οργανισμούς, εταιρείες και άλλους δημόσιους φορείς, παρέχοντας χρηματοδότηση και συμβουλευτικό έργο, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Θα έχει επίσης την δυνατότητα να παρέχει εγγυήσεις για τα δάνεια στα οποία συμμετέχει η Τράπεζα, ως πρωτογενής ή δευτερογενής οφειλέτης, για το σύνολο του δανείου ή για τμήμα αυτού. Η ΕΑΤ θα επικεντρωθεί σε βασικά έργα, κυρίως:

 • στρατηγικά και καινοτόμα ποιοτικά έργα
  • έργα Υποδομών, ιδιαίτερα εκείνα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδα
  • έργα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από παρόμοιους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Η ΕΑΤ θα παρέχει επίσης στις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικές συμβουλές και συμβουλές για την υλοποίηση έργων, καθώς και εμπειρογνωμοσύνη στον δημόσιο τομέα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η συμβολή της στην εκπόνηση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Η Τράπεζα μπορεί να συγκεντρώνει ρευστότητα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και να εκδίδει ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. Η συνεργασίες με ευρωπαϊκές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμάται ότι θα παρέχουν επιπλέον πόρους για τους σκοπούς της ΕΑΤ.

Η ΕΑΤ εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 μετά την ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας για τη μετατροπή του ETEAN στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

December 13, 2018

Έρχεται μέσα στο 2019 η Αναπτυξιακή Τράπεζα – Ποιους αφορά. 13/12/2018

13/12/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 13, 2018

Παρατείνεται για ένα έτος ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. 13/12/2018

13/12/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 13, 2018

Αχτσιόγλου: Aύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιανουάριο και κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των νέων. 13/12/2018

13/12/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 13, 2018

13/12/2018 Ενημερωτικό Υλικό Για τους ενεργούς Πελάτες Λογιστηρίου της ILF consulting

13/12/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page