Νέα

12/11/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Μετά την προκήρυξη για τα Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε στην προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Πρόκειται για μια δράση δωρεάν ενισχύσεων συνολικού ύψους 27.878.654 €, μια δημόσια δαπάνη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνική Συμμετοχή.

Μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση το Υπουργείο Εργασίας στοχεύει στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη  μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργούν.

Δικαιούχοι

Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.  του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016). Ειδικότερα δε σε εκείνους που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31/7/2018,  πιστοποιητικό μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο έτους 2018 (χρήση 2017) και διατηρούν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πράξης για όλη τη διάρκεια υλοποίησής της.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση πράξης για χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες.

Χρηματοδοτήσεις

Πέρα από την υποχρέωση καταβολής ίδιας συμμετοχής (που μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δάνειο) που έχουν όσοι δικαιούχοι έχουν μέσο κύκλο εργασιών άνω των 10.000, οφείλουν επίσης να δημιουργήσουν -ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους και του επιχορηγούμενο προϋπολογισμού της πράξης τους-  έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης (όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για καθέναν από τους δικαιούχους μπορεί να φτάσει έως τα 200.000 €, και συγκεκριμένα:

 • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών έως 10.000 € μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 25.000,00 €
 • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών από 10.000 έως και 24.000 €  μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 55.000,00 ευρώ,
 • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών από 24.000 έως και 50.000 €, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 100.000 €,  και
 • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών άνω των 50.000 € μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 200.000 €.

Επιχορηγούμενες δαπάνες

Ανάμεσα στις δαπάνες που μπορεί να επιχορηγηθούν είναι:

 • Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, λοιπές κοινόχρηστες  δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας θερμοκοιτίδων)
 • Αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση προτεινόμενης πράξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης)
 • Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης (ενδεικτικά: σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις)
 • Μισθολογικό κόστος
 • Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Προμήθεια πρώτων υλών/εμπορευμάτων
 • Προμήθεια μηχανημάτων -εξοπλισμού παραγωγής -λοιπού εξοπλισμού
 • Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
November 12, 2018

Νέα στοιχεία προδημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 12/11/2018

12/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 9, 2018

Κ. Κόλλιας: «Δώστε παράταση στον εξωδικαστικό». 09/11/2018

09/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 9, 2018

Τον Δεκέμβριο και εφάπαξ η καταβολή των αναδρομικών στα ειδικά μισθολόγια. 09/11/2018

09/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 9, 2018

Δωρεάν εγγραφή και ενημέρωση επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

09/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page