Νέα

Ειδικότερα η πράξη στοχεύει σε:

 • προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
 • ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
 • μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
 • ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
 • ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.

Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη θα κατανεμηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση θα έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη του 10, η οποία αποτελεί και το βαθμολογικό κατώφλι επιτυχίας ή απόρριψης μιας πρότασης. Σε καμία περίπτωση όμως η δημόσια δαπάνη μιας θεματικής περιοχής δεν θα υπερβεί το 30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης.

Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας και ενδεικτικά αντικείμενα έρευνας τους παρατίθενται παρακάτω:

1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία

2. Τρόφιμα/ Ποτά

3. Ενέργεια

4. Περιβάλλον

5. Χημικές διεργασίες

6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα

7. Προηγμένα Υλικά

8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

75% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους θεματικούς τομείς της Ενότητας 4 του Οδηγού του Προγράμματος.
Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως Συντονιστής, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.
Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:
1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/

Όροι και προϋποθέσεις

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) έργων έρευνας …

Τι χρηματοδοτείται

Οι Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 •  Δαπάνες προσωπικού
 •  Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
 •  Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 •  Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
 •  Συμπληρωματικές δαπάνες
 •  Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων
 •  Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Προϋπολογισμός

€ 19.800.000

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα): 4.600.000€

 • Αττική: 10.200.000€
 • Κεντρική Μακεδονία: 3.200.000€
 • Δυτική Μακεδονία: 800.000€
 • Στερεά Ελλάδα: 1.000.000€
 • Νήσων Νοτίου Αιγαίου: 0€

Εδώ, Δίνουμε Λύση

July 10, 2013
espa, εσπα epidotisi espa

Προδημοσίευση της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

Ειδικότερα η πράξη στοχεύει σε: προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης […]
July 9, 2013
λογιστές αθηνών

Κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Το Υπ. Οικ. με την απόφαση ΠΟΛ. 1170/8.7.2013, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σχετικές μας υπηρεσίες: Υπηρεσίες του Πολίτη […]
July 9, 2013
forologikes dilwseis logistika

Για λίγες ακόμα ημέρες θα είναι ανοικτή η εφαρμογή του Ε9 για το 2011 και 2012

Η εφαρμογή του Ε9 για το 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011) θα παραμείνει ανοικτή μόνο για λίγες ακόμα ημέρες, έτσι ώστε το Υπ. Οικ. […]
July 9, 2013
etairia nea

Δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση – Ανακοίνωση του Eurogroup για την συμφωνία της Κυβέρνησης με ΤΡΟΙΚΑ

Ωστόσο το θέμα έχει μείνει ανοικτό και θα ξανασυζητηθεί τις επόμενες ημέρες. —- Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου […]
Prev page

Next page