Νέα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ζητείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο Διακ/σμό του νόμου 4152/2013(Πάγια Ρύθμιση – ΝΕΑ ΑΡΧΗ), ο τύπος της έως σήμερα ασφαλιστικής ενημερότητας αντικαθίσταται από μηναία πιστοποιητικό οφειλής επί του οποίον πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (Υ.ΑΒ/7/15877/2914/23.5.2013Β/7/15878/2915/23.5.2013).

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ

Οι ασφ. κρατήσεις επί των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας πρέπει να γίνονται επί του πραγματικού καταβαλλόμενου ποσού, ανεξάρτητα ένα αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για παλαιούς και νέους ασφ/νους, π.χ ασφ/νος μισθωτός που λαμβάνει ως δώρο Πάσχα ποσό ύψους 6.000.00€ και όχι μέχρι του ποσού των 5.546.80€ (οκταπλασίου της α΄ ασφ/κη κατηγορίας). Επίσης στις περιπτώσεις των από 01.01.1993 μισθωτών όπου το ύψος των Δώρων και Επιδόματος Αδείας υπολείπεται του κατώτατου ορίου αποδοχών (α΄ ασφ/κη κατηγορία) οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα γίνονται επί τον καταβαλλόμενου ποσού και όχι επί του ποσού του κατώτατου ορίου αποδοχών (Εγκύκλιος Φ. 10043/12535/402-08.07.2013 Υπ. Ερ., Κ.Α και Π).

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ασφ/κές Εισφορές μισθολογικών περιόδων από 01.01.2013 και εφεξής οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν ένα περιθώριο οκτακοσίων μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

August 20, 2013
ρύθμιση οφειλών

ΤΣΜΕΔΕ – Νέες ρυθμίσεις, κρατήσεις στα Δώρα και τον τόκο για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών από 01/01/2013 και μετά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που ζητείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο Διακ/σμό του νόμου 4152/2013(Πάγια Ρύθμιση – ΝΕΑ ΑΡΧΗ), ο τύπος της […]
August 20, 2013
λογιστικές υπηρεσίες

Υπ.Οικονομικών: Από τις 6.575 offshore ακινήτων στην Ελλάδα ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε μόλις 34

Υπ.Οικονομικών: Από τις 6.575 offshore ακινήτων στην Ελλάδα ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε μόλις 34 Σε μόλις 34 από τις 6.575 offshore ακινήτων που έχουν καταγραφεί […]
August 20, 2013
dilwsh 2013

Παράταση για όλες τις δηλώσεις εώς την 30η Αυγούστου – Άνοιγμα υποβολής όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέχρι 30 Αυγούστου

Άνοιγμα υποβολής όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέχρι 30 Αυγούστου Ως εξαιρετικό και μοναδικό μέτρο, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως προτίθεται να επιτρέψει, με νομοθετική ρύθμιση […]
August 19, 2013
εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Ανακοίνωση – Υπενθύμιση τοπικού προγράμματος LEADER Θεσσαλονίκης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο […]
Prev page

Next page