Νέα

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4144/2013 επέρχονται μεταβολές αναφορικά στη χρήση του εργοσήμου.

Ειδικότερα αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν.3863/2010.

Άρθρο 20, παράγραφος 1

– Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με το εργόσημο.

Έτσι, λοιπόν, στα ήδη υπαγόμενα πρόσωπα και εργασίες, βάσει του ν.3863/2010, προστίθενται

α) το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, το οποίο δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας

β) οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη

γ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο και

δ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

 

Άρθρο 21, παράγραφος 1

– Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου.

Το ανωτέρω ποσοστό επιμερίζεται ανά κλάδο, ως ακολούθως:

14,45% για τον κλάδο σύνταξης,

4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΠΥ),

0,86% για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα ,

4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και

0,72% για τον ΟΕΚ (εισφορά εργαζομένου).

 

Άρθρο 21, παράγραφος 2  (Ισχύς από 1.1.2013)

– Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος

– Δεν προβλέπεται πλέον διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης κατά τον υπολογισμό τους

– Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.

 

 

Άρθρο 21, παράγραφος 3

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο θα πρέπει να συμπληρώσουν :

– 100 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε είδος

– 120 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε χρήμα (Ισχύς από 18.4.2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4144/2013)

– 200 ημέρες ασφάλισης, τα δύο(2) προηγούμενα έτη για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας.

 

 

Άρθρο 21, παράγραφος 5

Επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998, οι οποίες αφορούν στην καταβολή μειωμένων κατά 20% ποσών συντάξεων και κατώτατων ορίων στην περίπτωση του οικιακού προσωπικού που ασφαλίζεται με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Άρθρο 21, παράγραφος 6

Για τα πρόσωπα που αμείβονται με το εργόσημο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 ν.2639/1992 ,όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, και αφορούν στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ 2013

 

ΕΡΓΟΣΗΜΟ 1000 €


Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) 33,57 (31/12/2011)

33,57 Χ 34,65% (ποσοστό ασφάλισης εργαζόμενου και εργοδότη) = 11,63  (ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε..)

1000 € Χ 25% = 250 € ποσό εισφοράς       

      
250 : 11,63 = 21 ασφαλίσιμες ημέρες

 

Αν, λοιπόν, από την αξία του εργοσήμου αφαιρέσουμε το ποσό της εισφοράς ,τότε προκύπτει η καθαρή αμοιβή του εργαζομένου, ήτοι

 

1000-250= 750 € καθαρή αμοιβή εργαζομένου

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

September 17, 2013
ΙΚΑ

Μεταβολές Που Αφορούν Στη Χρήση Του Εργοσήμου ΙΚΑ

  Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4144/2013 επέρχονται μεταβολές αναφορικά στη χρήση του εργοσήμου. Ειδικότερα αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν.3863/2010. Άρθρο […]
September 17, 2013
logistika

Προστασία στους καταγγέλλοντες φορολογικές παραβάσεις επιδιώκει η κυβέρνηση

Προστασία στους πολίτες που καταγγέλλουν φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις οι οποίες προκαλούν οικονομική ζημία στο δημόσιο, επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του […]
September 17, 2013
υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπουργείο Εργασίας: Τάση συμμόρφωσης των εργοδοτών στο θέμα της «μαύρης» εργασίας

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι σαρωτικοί έλεγχοι των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασ­φάλιστης εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Προχθές, Κυριακή […]
September 16, 2013

Τα πρώτα υψηλά και επιτόπια πρόστιμα για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία

Μετά την επιβολή των πρώτων υψηλών και επιτόπιων προστίμων για περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, έγινε πλέον κατανοητό σε όλους και ιδιαίτερα στους εργοδότες, που παρά […]
Prev page

Next page