Νέα

Πληρωμές δικαιούχων των δράσεων Digi-Retail, Digi-Lodge και Digi-Content μέχρι τα τέλη τρέχοντος έτους, προαναγγέλλει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των απαραίτητων πιστώσεων. Συγκεκριμένα, η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” ξεκαθάρισε ότι αναμένεται έγκριση πιστώσεων ύψους €3 εκατ. για τη δράση Digi-Retail και €1 εκατ. για τη δράση  Digi-Lodge από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές δικαιούχων εντός του 2013.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί


Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, έχει ήδη εγκριθεί πρόσθετη αύξηση πιστώσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύψους €2,5 εκατ. για τη δράση Digi-Retail και €1,5 εκατ. για τη δράση Digi-Content, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές δικαιούχων εντός του 2013.

Η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, που έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σειράς δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, προέβη σε έναν απολογισμό των εν λόγω δράσεων ευθύνης της. Σύμφωνα με αυτόν τον απολογισμό, στη δράση E-Security, που αφορά στην “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια”, προϋπολογισμού €10,5 εκατ., υποβλήθηκαν 2.291 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους €33,6 εκατ. Συνολικά, εντάχθηκαν 685 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €10,4 εκατ. δημόσιας δαπάνης, ενώ ολοκληρώθηκαν 668 αιτήσεις , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €9,4 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 6 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Ενίσχυση λιανεμπορίου
Στη δράση Digi-Retail, που αφορά την “Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων” προϋπολογισμού €98,8 εκατ., σύμφωνα με τον απολογισμό της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, υποβλήθηκαν 4.450 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €112 εκατ. Οι εντάξεις ανήλθαν σε 2.816, οι οποίες αντιστοιχούν σε €72,7 εκατ. δημόσιας δαπάνης. Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 578 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €13,8 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 343 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, διότι αναμένεται η σχετική διάθεση πιστώσεων από τον αρμόδιο Φορέα.

Στη δράση Digi-Content για την “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου” προϋπολογισμού €16,6 εκατ., υποβλήθηκαν 355 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €20,1 εκατ. Συνολικά εντάχθηκαν 231 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €13,96 εκατ. δημόσιας δαπάνης, ενώ ολοκληρώθηκαν 88 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €4,7 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 2 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους

Τέλος στη δράση Digi-Lodge, που αφορά την “Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων” προϋπολογισμού €34,4 εκατ., υποβλήθηκαν 3.945 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €59,5 εκατ. Στη δράση εντάχθηκαν 1.860 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €28,9 εκατ. δημόσιας δαπάνης. Εξ αυτών ολοκληρώθηκαν 1.726 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €24,3 εκατ. δημόσιας δαπάνης,  εκ των οποίων 181 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Περαιτέρω, 55 αιτήματα της δράσης Digi-Lodge βρίσκονται σε αναστολή έκδοσης βεβαίωσης ολοκλήρωσης, εν αναμονή απάντησης επί σχετικού ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 12, 2013
diaxeirisi etairia

Πληρωμές δικαιούχων για τις δράσεις Digi-Retail, Digi-Lodge και Digi-Content προαναγγέλλει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Πληρωμές δικαιούχων των δράσεων Digi-Retail, Digi-Lodge και Digi-Content μέχρι τα τέλη τρέχοντος έτους, προαναγγέλλει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των απαραίτητων […]
December 12, 2013
epidotisi espa

Σε 42 δόσεις η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2012 στον Ο.Α.Ε.Ε.

12/12/2013 Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έως 31/12/2012, μπορούν να τις ρυθμίσουν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2013 σε 42 […]
December 12, 2013
epidotisi espa

Νέος κύκλος εκδηλώσεων ενημέρωσης για τους δυνητικά δικαιούχους επενδυτές του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

12/12/2013 Μια σειρά από εκδηλώσεις διοργανώνονται από τους κατά τόπους εταίρους τουΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι δυνητικά εντασσόμενες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης […]
December 11, 2013
epidotisi espa logistika nomika

50% οι 50% οι εγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ILF consulting

11/12/2013 Σε 50% ανέρχονται οι εγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ILF consulting για πελάτες της που είναι σε λειτουργία από το ΕΣΠΑ ”Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, […]
Prev page

Next page