Νέα

17/10/2013

Δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του νόμου 4146/2013 και στο πλαίσιο μηχανογράφησης της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων που αφορούν το νόμο 3299/2004, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις θεραπείας για επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Ν.3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους από την Υπηρεσία ή σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως τη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 τα αιτήματα θεραπείας με τη μορφή συνημμένου αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected] .

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Νομικές Υπηρεσίες

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα 
Οι φορείς καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα εξής:

1. Αντίγραφο της απόφασης επί της οποίας ασκείται αίτημα θεραπείας

2. Τεκμηρίωση και λοιπά δικαιολογητικά, του αιτήματος θεραπείας.

3. Τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου του αιτήματος θεραπείας

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά αιτήματα επανεξέτασης που υποβληθήκανε δυνάμει του Ν. 4072/2012 και τα αιτήματα θεραπείας επί των αποφάσεων ολοκλήρωσης.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των ανωτέρω, έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία, είναι απολύτως απαραίτητη και για τεχνικούς λόγους προκειμένου να εξετασθούν έγκαιρα οι αιτήσεις θεραπείας.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

October 17, 2013
Νομική προστασία, υπερχρεμένα νοικυριά,

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων θεραπείας δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν.4146/2013

17/10/2013 Δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του νόμου 4146/2013 και στο πλαίσιο μηχανογράφησης της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων που αφορούν το νόμο 3299/2004, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν […]
October 17, 2013
τράπεζες daneia rithmisi ofeilwn

Δάνεια 2,06 δις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος του χρόνου

17/10/2013 Συμβάσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών με κεφάλαια συνολικού ύψους 2,06 δις. ευρώ, θα έχουν υπογραφεί ως το τέλος του χρόνου με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών […]
October 17, 2013
diagwnismoi epidotisi espa

Έναρξη υπηρεσίας Μητρώου Εισροών-Εκροών Καυσίμων στην ΓΓΠΣ

17/10/2013 Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης  εισροών-εκροών καυσίμων στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ. Η πρώτη φάση του  συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, […]
October 16, 2013
epidotisi espa logistika nomika

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού μέχρι 50.000 + ΦΠΑ 23% για αγορά Η/Υ

16/10/2013 Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο […]
Prev page

Next page