Νέα

15/1/2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Νομικές Υπηρεσίες

Άδειες διαμονής – Πολιτικό Άσυλο – Άδειες Εργασίας

Όπως γνωρίζετε από την 1η Ιανουαρίου 2014 έγινε έναρξη λειτουργίας όλων πλέον των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως υπηρεσιών μιας στάσης συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Η μετατροπή των ανωτέρω υπηρεσιών σε υπηρεσίες μιας στάσης έγινε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών και για την αποφυγή φαινομένων κακοδιοίκησης. Εν τούτοις, η διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών τόσο με μετατάξεις όσο και μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανοποιητική εξυπηρέτηση του κοινού. Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύς των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος».

Συνεπώς θα πρέπει να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης ότι θα πρέπει, πλέον, να προσέλθουν έως δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους μετά την πεντάμηνη παράταση που χορηγείται. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες έληξαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης μέσα σε ένα μήνα με πρόστιμο θα καταθέτουν κανονικά το αίτημά τους καθώς η άδεια διαμονής αυτών δεν παρατείνεται.

2) Επίσης η ανανέωση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης (τύπου Α) θα διενεργείται κανονικά από τις υπηρεσίες όπως και η έκδοση και ανανέωση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής.

3) Ομοίως θα εξυπηρετούνται κανονικά και οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005 και ζητούν τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής.

4) Όσες αιτήσεις έχουν ήδη παραληφθεί από τις υπηρεσίες μέχρι σήμερα θα εξεταστούν χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεωθούν να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η έναρξη της ισχύος τους μετακυλίεται μετά τη λήξη της πεντάμηνης παράτασης.

5) Τέλος σας επισημαίνεται ότι η ισχύς των διατάξεων δεν αφορά τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες ανανεώνονται κανονικά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

January 15, 2014
nomika dikigoros

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής

15/1/2014 ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής». Σχετικές μας υπηρεσίες: Νομικές Υπηρεσίες Άδειες διαμονής – Πολιτικό Άσυλο – Άδειες Εργασίας Όπως γνωρίζετε από την 1η Ιανουαρίου 2014 […]
January 15, 2014
elegxos etairia

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

15/1/2014 (ΦΕΚ Β’ 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σχετικές μας υπηρεσίες: Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις […]
January 14, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

Πνοή στην αγορά εργασίας

14/1/2014   Το πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών δίνει επιδότηση 10.000 ευρώ   Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης που θα φτιαχτεί από άνεργο ή […]
January 14, 2014

Οδηγός Υλοποίησης των Έργων για τους Δικαιούχους του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

14/1/2014 1.14 MBODHGOS.pdf Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου […]
Prev page

Next page