Νέα

5/12/2013

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 158/2013 (A΄250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8).

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Banking solutions  –   Asset management

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ως άνω ευεργετικής διάταξης, ότι η υπηρεσία μας δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση πρότυπο κείμενο εγγυητικής επιστολής.

Συνημμένο: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

Από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 5, 2013
epidotisi espa

Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

5/12/2013 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 158/2013 (A΄250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως […]
December 5, 2013
λογιστικές υπηρεσίες

Eως τις 6 Φεβρουαρίου η μεταφορά δηλώσεων για τα αυθαίρετα

5/12/2013 Στις 6 Φεβρουαρίου του 2014 ορίστηκε η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων από τον παλιό νόμο 4014/2011 στον νέο νόμο 4178/2013, για όσες εκ των […]
December 5, 2013
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

Η φορολογική εξομοίωση της προσωπικής εταιρείας, προς την κεφαλαιουχική

5/12/2013 Εκτός από το γεγονός ότι με το άρθρο 3, παρ. 1, του Ν 4110/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ΚΦΕ(Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κ.λπ.) και συνεπώς, […]
December 4, 2013
epidotisi espa

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας

4/12/2013 Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», οι οποίες […]
Prev page

Next page