Νέα

08/10/2018
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης.

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Αναδυόμενα Clusters με βάση τα Φαρμακευτικά προϊόντα

 

Δημιουργία Cluster Επιχειρήσεων σε αναδυόμενους τομείς και κλάδους στην Περιφέρεια Αττικής

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αναδυόμενα Clusters με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Αττικής (ΠΣΕΕ)
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
1  Φαρμακευτικά προϊόντα (παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς
σκοπούς και βοτανικών προϊόντων)
2  Ιατρικές συσκευές – Νοσοκομεία –Υπηρεσίες υγείας
3  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί)
4  Τηλεπικοινωνίες (συντήρηση και επισκευή λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής)
5  Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο ( παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου)
6  Χαρτί
7  Εξειδικευμένα Αγροτικά Προϊόντα
8  Χημικά Προϊόντα
9  Εκπαίδευση & Δημιουργία Γνώσης (εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες)
10 Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων
 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ Δημόσιας Δαπάνης έως 300.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 1.200.000€. 5. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα/ που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που

μπορεί να τεκμηριώσει:

α) πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες – γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,

β) πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό

γ) την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης

δ) οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με το Παράστημα ΧΙ

ε) την νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρρευτικά.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Υφιστάμενες,Καινοτόμες,Μικρές,Μεσαίες,Μεγάλες Επιχειρήσεις

 

 

Περίοδος υποβολής

από 09/10/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/01/2019 ώρα 15:00. 

 

Λήξη:

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


 

Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Αττικής

 

 

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
October 8, 2018

Αναδυόμενα Clusters με βάση τα Φαρμακευτικά προϊόντα.8/10/2018

08/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 8, 2018

«Λουκέτο» από σήμερα σε δύο εφορίες της Αττικής.8/10/2018

08/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 8, 2018

“Κόκκινα” δάνεια: Στο προσκήνιο η πλήρης κάλυψη των εγγυητών.8/10/2018

08/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 5, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team<< H Εβδομαδιαία ΣOY Ενημέρωση για Επιδοτήσεις, Οινομοτεχνικές- Φοροτεχνικές ειδήσεις >>(5/10/2018)

05/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page