Νέα

20/12/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου  “ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” που κατατέθηκε εσπευσμένα στην βουλή, παρατείνετε  έως το τέλος του 2014 ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Αναλυτικά η Αιτιολογική  :

Επί του άρθρου 14:

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής (13%) στην εστίαση μέχρι και 31.12.2014. Πράγματι, δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή αυτού από 1.8.13 μέχρι σήμερα δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του δημοσίου, προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον. Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στον τομέα και της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα γενικά, καθώς και του περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Και το σχέδιο νόμου

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις Φ.Π.Α.

1.    Η παράγραφος 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5.α του άρθρου ενδέκατου του ν. 4211/13 (Α’ 256), συνεχίζει να ισχύει  μέχρι 31.12.2014.
2.    Η αναστολή κατάργησης της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β΄ – «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ,  του Κώδικα ΦΠΑ, που έγινε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ισχύει μέχρι 31.12.2014.
3.    Η αναστολή ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, που υιοθετήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, ισχύει μέχρι 31.12.2014.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 20, 2013
etoima geumata

Μένει στο 13% ο ΦΠΑ εστίασης, μέχρι το τέλος του 2014

20/12/2013 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου  “ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” που […]
December 20, 2013
λογιστικές υπηρεσίες

Οι διατάξεις για την αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2014.

20/12/2013 Οι διατάξεις για την αναστολή των πλειστηριασμών όπως εμφανίζονται  στο νομοσχέδιο  “ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ […]
December 20, 2013
anergos

ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για θέσεις κοινωφελούς εργασίας

20/12/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 4.413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) Σήμερα στις 19-12-2013 δημοσιεύθηκε η τελευταία Δημόσια Πρόσκληση […]
December 19, 2013
epixeirish nea

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ομογενειακές οργανώσεις

19/12/2013 Λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ομογενειακές οργανώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και οι έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, δόθηκε […]
Prev page

Next page