Νέα

14/03/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/379471
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. πρωτ. οικ.2878/17-1-2014 έγγραφο και η αρ. 2/27-1-2014 εγκύκλιος της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Γραμμ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής β) Η αρ. 120/2009 εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, προωθήθηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία:

Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος σχετικής άδειας διαμονής θεωρείται νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια, έχοντας τα δικαιώματα που του παρέχει η άδεια διαμονής που κατέχει.

Διευκρινίζεται ότι:

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης της παράτασης των αδειών διαμονής που λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 δεν είναι κοινή αλλά αφορά την κάθε περίπτωση χωριστά (π.χ. άδεια διαμονής που λήγει 31/1/2014 παρατείνεται έως την 30/6/2014. `Αδεια διαμονής που λήγει 30/4/2014 παρατείνεται μέχρι 30/9/2014).

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/14 έως 30/4/14, υποχρεούνται να προχωρούν στις, κατά περίπτωση, ενέργειες έως τον χρόνο λήξης της πεντάμηνης παράτασης.

Της παρούσης, με ευθύνη των προϊσταμένων, να λάβει γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Help Now – Άμεση Nομική Kάλυψη

Υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταναστών – αλλοδαπών

Νομικές Υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

 

March 14, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Παράταση ισχύος αδειών διανομής πολιτών τρίτων χωρών

14/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/379471 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ […]
March 14, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Αναμονή νέου προγράμματος επιδότησης

14/03/2014 Εντός του μήνα, αναμένεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης να «ανοίξει» το πρόγραμμα επιδότησης νέων επαγγελματικών προσπαθειών για νέους και νέες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, στο πλαίσιο […]
March 13, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α. μέχρι 31.05.2014

13/3/2014 Με τις διατάξεις των άρθρων 35 – 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) συστάθηκε και λειτουργεί από 01.07.2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν […]
March 13, 2014
δου

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς πιστοποιητικό των Δ.Ο.Υ για τα μισθώματα

13/3/2014 Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς την προσκόμιση από τον φορολογούμενο του πιστοποιητικού της Δ.Ο.Υ ότι την τελευταία διετία έχουν δηλωθεί τυχόν μισθώματα από αυτά, θα μπορούν να […]
Prev page

Next page