Νέα

10/4/2014

Τροπολογία που μεταβάλλει τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 κατέθεσε η κυβέρνηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
ΑΡΘΡΟ
1.    Στο άρθρο 4 περ. II. υποπερ. θ του π.δ. 33/2011 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 158/2013 (Α’ 250) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από την 01- 11-2013 έως 05-03-2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρουμένων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β ν.3908/2011 (Α 8), ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
2.    Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από την 01-11-2013 έως 05-03-2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνεπώς και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο θεσμικό πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 3908/2011 όπως ισχύει, ειδικά για επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης του 2014. Ως γνωστόν, τόσο ο φιστάμενος Κανονισμός (ΕΚ) 800/2008, όσο και ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) της περιόδου 2007-2013 παύουν να ισχύουν από 1-7-2014 και ως εκ τούτου, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων υπαγωγής με τους ισχύοντες στο ν.3908/2011 όρους, ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής του αιτήματος. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων, προτείνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης. Προς τούτο, βελτιώνονται περαιτέρω οι σχετικές διατάξεις του εκτελεστικού προεδρικού διατάγματος 33/2011 (Α’83), όπως ισχύει.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

April 10, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Τροπολογία για την αξιολόγηση στον Επενδυτικό Νόμο

10/4/2014 Τροπολογία που μεταβάλλει τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 κατέθεσε η κυβέρνηση. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και […]
April 10, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

«Η Ελλάδα έχει απορροφήσει το 79,32% των πόρων του ΕΣΠΑ»

10/4/2014 Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη Συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πορεία του ΕΣΠΑ 9 Απριλίου, 2014 Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων […]
April 9, 2014
παραβολο

Καταργήθηκε η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών

9/4/2014 Διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών περιέχει ο νόμος 4254/2014(πολυνομοσχέδιο) Αναλαμβάνουμε πλήρη Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, […]
April 9, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Μετρήσιμα αποτελέσματα, αυτός είναι ο κεντρικός άξονας του κανονιστικού πλαισίου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

9/4/2014 «Μετρήσιμα αποτελέσματα», αυτός είναι ο κεντρικός άξονας του κανονιστικού πλαισίου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως επιτάσσει η στρατηγική της Ε.Ε. (Ευρώπη 2020). Με βάση […]
Prev page

Next page