Νέα

1/11/2013

 • Δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., με διαχειριστική χρήση 1/7 – 30/6.
 • Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης επιτηδευματιών οι οποίοι τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και έκλεισαν ισολογισμό στις 30.6 (Άρθρο 38 παρ.1 περ.β,παρ.2,9 Ν.2859/2000)

 

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

 

15 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

 

 

 

18 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2013

 

 

 • -Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για υπόχρεους :
  Φόρος 20% στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων (άρθρο 58 ν.2238/1994)
  Φόρος 20% από προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλεται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (άρθρο 58 ν. 2238/1994)
  Φόρος 40% από μισθούς σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σε Διαχειριστές ΕΠΕ- ΙΚΕ (Περίπτωση α άρθρου 55 και Περίπτωση στ παραγράφου 3 άρθρου 28 ν.2238/1994)
  Φόρος 20% από αμοιβές που αποδίδονται με απόδειξη δαπάνης (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)
  Φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)
  Φόρος 10% των κερδών που εισπράξει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (περίπτωση η παραγράφου α άρθρου 55)

 

ΑΦΜ

Για φόρο των ανωτέρω περιπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟ

Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

1

20 Νοεμβρίου

2

21 Νοεμβρίου

3

22 Νοεμβρίου

4

25 Νοεμβρίου

5

26 Νοεμβρίου

6

27 Νοεμβρίου

7

28 Νοεμβρίου

8

29 Νοεμβρίου

9

2 Δεκεμβρίου

10-50

3 Δεκεμβρίου

60-00

4 Δεκεμβρίου

 

 • Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων

ΑΦΜ

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Οκτώβριο

1

20 Νοεμβρίου

2

21 Νοεμβρίου

3

22 Νοεμβρίου

4

25 Νοεμβρίου

5

26 Νοεμβρίου

6

27 Νοεμβρίου

7

28 Νοεμβρίου

8

29 Νοεμβρίου

9

2 Δεκεμβρίου

10-50

3 Δεκεμβρίου

60-00

4 Δεκεμβρίου

21 Νοεμβρίου 2013

 

 

 
25 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

 

28 Νοεμβρίου 2013

 

 

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

November 1, 2013
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

Οι φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου

1/11/2013 Δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., με διαχειριστική χρήση 1/7 – 30/6. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης επιτηδευματιών οι οποίοι τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας […]
November 1, 2013
ΙΚΑ

Δελτίο Τύπου Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

1/11/2013 Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπενθυμίζει στους εργοδότες που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ότι παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν […]
October 31, 2013
Συνταξιοδοτικά

«Παράθυρο» για σύνταξη στα 55 ανοίγει ρύθμιση που θα ισχύει μέχρι τα τέλη του 2013- Ποια είναι τα κριτήρια [λίστα]

31/10/2013 «Παράθυρο» για συνταξιοδότηση νωρίτερα από τα προβλεπόμενα χρόνια έως και δέκα έτη νωρίτερα ανοίγει η νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία μπορούν οι ασφαλισμένοι εάν […]
October 31, 2013
Έκδοση συντάξεων ensima

Παράθυρο για σύνταξη έως το τέλος του χρόνου

31/10/2013 Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν στο Δημόσιο και στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών μέχρι το τέλος του 1982 Σχετικές μας υπηρεσίες: Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά – […]
Prev page

Next page