Νέα

5/4/2014

Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»

Από την επιστημονική ομάδα της ILFconsulting.

λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών – επιχειρήσεων.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Start your business

April 5, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

5/4/2014 Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Από την επιστημονική ομάδα της ILFconsulting. Έλα […]
April 5, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Το νέο logo του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 -2020

5/4/2014 Αυτό είναι το νέο logo του προγράμματος ΕΣΑΠ 2014 – 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα […]
April 5, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Οι τομείς του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

5/4/2014 Αυτοί είναι οι εννέα  τομείς προτεραιότητας, του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αναμένεται σύντομα προς διάθεση υποβολών επενδυτικών προτάσεων για επιδότηση. 1. Ο […]
April 5, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Αυτή είναι η ονομασία του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

5/4/2014 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα […]
Prev page

Next page