Νέα

7/5/2014

Στο νομοσχέδιο “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.” όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στο άρθρο 184 του ανωτέρω νομοσχεδίου που ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους (ν. 4261/2014) εμπεριέχεται -εκτός των άλλων- και η διάταξη σύμφωνα με την οποία θα θεωρούνται ως μισθωτοί όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Αναλαμβάνουμε πλήρη Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, δείτε σχετική μας υπηρεσία : Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Ειδικότερα, το άρθρο αυτό έχει ως ακολούθως:

« […] Άρθρο 184. Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013,4238/2014,  2960/2001,  2961/2001 και άλλες διατάξεις

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994(Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

2. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή».

β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)
 […]».

Μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου η Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να επικαιροποιήσει άμεσα την εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτσι ώστε τα εισοδήματα που ανήκουν στις ως άνω περιπτώσεις να εκκαθαρίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Επίσης, η Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να ενημερώσει τους φορολογούμενους σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Πως θα δηλώνονται τα εισοδήματα (σε ποιους κωδικούς) που από την φύση τους δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά σύμφωνα με την νέα διάταξη θα εκκαθαρίζονται ως τέτοιες.
β) Τι θα γίνει με τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί πριν την ισχύ της νέας ευνοϊκής διάταξης.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

May 7, 2014
ε1, 2014, forologikh dhlwsh

Σε ισχύ η διάταξη για τη φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων

7/5/2014 Στο νομοσχέδιο “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.” […]
May 7, 2014
Παραγωγή προϊόντων καπνού

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

7/5/2014 Οι πίνακες περιέχουν : Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε […]
May 6, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020 στην Ευρωπαική Επιτροπή

6/5/2014 Στις 17 Απριλίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαική Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020. […]
May 6, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα θεραπείας του Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

6/5/2014 Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους […]
Prev page

Next page