Νέα

15/7/2014

Ρυθμίσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ είτε βρίσκονται κοντά στην έξοδο είτε πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το 2015.

Σχετική υπηρεσία : Υπηρεσία διαχειρίσεων οφειλών δημοσίου

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται σε σειρά εγκυκλίων του οργανισμού και είναι οι εξής:

  • Αναγνωρίσεις πλασματικών ετών και επιλογή εκείνων των χρόνων που μπορεί να έχουν το ίδιο κόστος εξαγοράς, αλλά «μετράνε» περισσότερο στο συνολικό χρόνο ασφάλισης. Αυτό ισχύει μόνο για τον ΟΑΕΕ και για κανένα άλλο ταμείο. Για παράδειγμα αν ένας ασφαλισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει πλασματικό χρόνο παιδιών, ή σπουδών πληρώνοντας το ίδιο κόστος εξαγοράς (167,8 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης) πλην όμως ο τρόπος που θα υπολογιστούν οι εν λόγω πλασματικοί χρόνοι είναι διαφορετικός. Για παράδειγμα ο χρόνος των παιδιών είναι προτιμότερος γιατί βγάζει μεγαλύτερη σύνταξη, από το χρόνο σπουδών! (Δείτε αναλυτικά παραδείγματα παρακάτω)
  • Συμψηφισμός χρεών σε 40 δόσεις από τη μηνιαία σύνταξη. Εξυπηρετεί όσους έχουν κύρια οφειλή χωρίς προσαυξήσεις μέχρι 14.200 ευρώ, και με τις προσαυξήσεις το ποσό να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
  • Επιλογή του τρόπου που συμφέρει περισσότερο για τον υπολογισμό της σύνταξης, δηλαδή με βάση τα καταστατικά του ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ αντί του ενιαίου τρόπου υπολογισμού που ισχύει στο καταστατικό του ΟΑΕΕ.
  • Προπληρωμή εισφορών τους (όσοι έχουν τη δυνατότητα) με ετήσια έκπτωση έως 12% στο κόστος ασφάλισης.

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του οργανισμού για τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, σε όσες περιπτώσεις το ποσό εξαγοράς καθορίζεται στο 20% του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, (167,8 ευρώ/μήνα) ο αναγνωριζόμενος χρόνος κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία που προσεγγίζει το ποσό της εξαγοράς.

Βάσει της κλίμακας που σήμερα ισχύει η κατάταξη γίνεται ως εξής:

Για το πρώην ΤΕΒΕ οι χρόνοι που αναγνωρίζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, μπαίνουν στην Ε κατηγορία.

Για το πρώην ΤΑΕ στην Γ κατηγορία.

Για το πρώην ΤΣΑ στην ενιαία κατηγορία.

Για τον ΟΑΕΕ στην 1η κατηγορία.

Με 167,8 ευρώ το μήνα, αναγνωρίζονται οι πλασματικοί χρόνοι παιδιών, σπουδών, κενών ασφάλισης.

Χρόνος παιδιών

Ειδικά για τον πλασματικό χρόνο παιδιών, επειδή αυτός δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μπορεί να συμπίπτει και με πραγματική ασφάλιση, κατά τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης με διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ ο χρόνος κατατάσσεται τελευταίος σε ημερολογιακή σειρά, μετά δηλαδή την κατάταξη κάθε άλλου πραγματικού ή  πλασματικού συντάξιμου χρόνου.

Η στρατιωτική θητεία

Η στρατιωτική θητεία εξαγοράζεται με εισφορά ίση με αυτή που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι στην κατηγορία που βρίσκονται. Αν όμως η αναγνώριση της θητείας γίνει για να συμπληρωθούν αναδρομικά έτη ασφάλισης του 2011, 2012, 2013 και 2014, τότε υπάρχει έκπτωση 30% και ένα επιπλέον 15% αν πληρωθεί εφάπαξ.

Ειδικά στον ΟΑΕΕ αν δεν θεμελιωθεί – τελικά – συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση 30% επιστρέφεται. Και στην αίτηση αναγνώρισης ο ασφαλισμένος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που λέει αν έχει αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία ή οποιοδήποτε χρόνο σε άλλον φορέα ασφάλισης και ότι έλαβε γνώση πως αν δεν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση 30%.

Αν η στρατιωτική θητεία αναγνωριστεί στον ΟΑΕΕ από το 2015 και μετά η έκπτωση στο κόστος εξαγοράς πάει στο 50%.

Παράδειγμα εξαγοράς στρατιωτικής θητείας:

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012 με αναγνώριση ενός έτους

στρατιωτικής υπηρεσίας. Εισφορά κλάδου σύνταξης κατά το χρόνο της αίτησης

315,59 €. Ποσό εξαγοράς για εφάπαξ καταβολή:

315,59 Χ 12 = 3787,08 – 30% = 2650,95 – 15% = 2253,31€

Σε κάθε περίπτωση η εισφορά εξαγοράς ανά μήνα δεν μπορεί να υπολείπεται

του 20% του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή όχι κατώτερο των 167,8 ευρώ το μήνα.

Τα κενά ασφάλισης γίνονται συντάξιμος χρόνος:

Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας κενό ασφάλισης από τον ένα σε άλλο φορέα. Κενό ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, με έκπτωση ως 12%

Ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο µήνα προπληρωµής σε 1% προσαυξηµένο κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα προπληρωµής και µέχρι δώδεκα συνεχείς µήνες.

Ο ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης είναι δύο µήνες και ο περισσότερος 12 µήνες.

Δεν έχουν δικαίωµα προπληρωµής ασφαλιστικών εισφορών με έκπτωση όσοι χρωστούν ακόμη και αν είναι σε ρύθμιση.

Επιλογή συμφερότερου τρόπου υπολογισμού σύνταξης;

Εδώ κρύβεται ίσως το μεγαλύτερο μπόνους που κερδίζουν όσοι βγαίνουν στη σύνταξη κυρίως αν προέρχονται από το πρώην ΤΕΒΕ. Και αυτό γιατί στον ΟΑΕΕ η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος ασφάλισης, ενώ στο ΤΕΒΕ ο συντελεστής είναι 3%. Και επιπλέον το πρώην ΤΕΒΕ διατηρεί το πρίμ των 220 ευρώ στον υπολογισμό της σύνταξης, ενώ κάτι ανάλογο δεν ισχύει ούτε στο ΤΑΕ, ούτε στο ΤΣΑ, αλλά ούτε στο ενιαίο κανονισμό του ΟΑΕΕ που αν και έχει νομοθετηθεί από το 2007, εντούτοις στην πράξη είναι ανενεργός καθώς παραμένει σε ισχύ ο «διπλός» υπολογισμός με τα καταστατικά των πρώην ταμείων.

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

Οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, να ζητήσουν από τον ΟΑΕΕ (ή και από άλλο ταμείο αν έχουν διαδοχική) να τους εκδώσει απόφαση πιστοποίησης του χρόνου ασφάλισής τους και να τους χορηγήσει την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση, και συνιστά μια άτυπη κατοχύρωση.

Ποιοι χρόνοι αναγνωρίζονται στον ΟΑΕΕ

1. χρόνος παιδιών.

2. χρόνος στρατιωτικής Υπηρεσίας.

3. χρόνος σπουδών.

4. χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.

6. χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση σε ταμεία μισθωτών και συντρέχουν οι προϋποθέσεις τότε αναγνωρίζονται επίσης:

7. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, εφόσον όμως η ασφαλισμένη απέκτησε παιδί και πήρε τη γονική άδεια κατά το διάστημα της ασφάλισής της στο ΙΚΑ ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ.

8. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος

επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες. Και εδώ η προϋπόθεση είναι το διάστημα ασθένειας ή ανεργίας να υπάρχει με ασφάλιση ΙΚΑ.

9. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ)

Τι μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι για να βγούν στη σύνταξη:

Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/10

μπορούν να αναγνωρίσουν, χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών (αν υπήρξε διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ με χρήση της γονικής άδειας) και ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (μέχρι 200 ημέρες) και τακτικής ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες) αν υπήρξε διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2011 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ήδη 3600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:

Α. Μέχρι 4 έτη για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του

2011.

Β. Μέχρι 5 έτη για το 2012.

Γ. Μέχρι 6 έτη για το 2013.

Δ. Μέχρι 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής

Παράδειγμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου:

Ασφαλισμένος που το 2014 είναι 60 ετών και είχε 35 έτη

ασφάλισης, το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη για θεμελίωση και άλλα 3 για προσαύξηση σύνταξης. Αν όμως έχει σήμερα 37 έτη ασφάλισης

δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ούτε για προσαύξηση.

Ασφαλισμένος που την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 34 έτη ασφάλισης,

τα δύο από τα οποία από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, μπορεί να αναγνωρίσει δύο επιπλέον έτη προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με προϋποθέσεις του 2011, καθώς έχει ανώτατο όριο αναγνώρισης 4 πλασματικών ετών.

Παράδειγμα για το πώς αλλάζει η σύνταξη με τον τρόπο που αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη

Παράδειγμα για το πώς αλλάζει η σύνταξη με τον τρόπο που αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη

Στα παρακάτω παραδείγματα, μπορείτε να δείτε πώς η αναγνώριση του χρόνου σπουδών “βγάζει” μεγαλύτερη σύνταξη, παρότι στοιχίζει το ίδιο με την αναγνώριση χρόνου λόγω παιδιών:

Αναγνώριση 3 πλασματικών ετών λόγω σπουδών
Χρόνος ασφάλισης έως 2011:   33 έτη
Με αναγνώριση 3 ετών από σπουδές: 36 έτη

Πλασματικός χρόνος

Τμήμα σύνταξης

3 έτη  ε΄κατηγορία

72,90

Πραγματικός χρόνος

 7 έτη στην ε΄κατηγορία

170,10

5 έτη στην στ΄κατηγορία

139,50

11 έτη στη ζ΄κατηγορία

376,20

4 έτη στην η΄κατηγορία*

168

5 έτη στην η΄κατηγορία*

350

1 έτος στην η΄κατηγορία*

84

36 έτη

1.360,70+220 = 1.580,70 ευρώ  (μικτά πριν από μειώσεις)

 

Αναγνώριση 3 πλασματικών ετών λόγω παιδιών
Χρόνος ασφάλισης έως 2011:        33 έτη
Με αναγνώριση 3 ετών λόγω τέκνων : 36 έτη

Πραγματικός χρόνος

Τμήμα σύνταξης

 7 έτη στην ε΄κατηγορία

170,10

5 έτη στην στ΄κατηγορία

139,50

11 έτη στη ζ΄κατηγορία

376,20

7 έτη στην η΄κατηγορία

294

3 έτη στην η΄κατηγορία

210

Πλασματικός χρόνος τέκνων

1 έτος στην η΄κατηγορία

81

2 έτη στην ε΄κατηγορία

48,60

36 έτη

1.319,40+220=1.539,40 ευρώ (μικτά προ μειώσεων)

Συμψηφισμός οφειλών με 40 δόσεις από τη σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμψηφίσουν οφειλές τους με 40 δόσεις από τη σύνταξη, είτε κανονική είτε προσωρινή. Προϋπόθεση είναι η κύρια οφειλή να μην υπερβαίνει τις 14.200 ευρώ και το σύνολο (με πρόστιμα και προσαυξήσεις) να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Για όσους χρωστούν άνω των 20.000 ευρώ, η ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής – μετά την αίτηση συνταξιοδότησης- έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό κάτω των 20.000 ευρώ, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης, αφού το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να πληρωθεί ένα μέρος της οφειλής ώστε να πέσει στις 20.000 ευρώ ώστε στη συνέχεια να γίνει ο συμψηφισμός.

Για παράδειγμα αν η κύρια οφειλή είναι 16.000 ευρώ τότε θα πρέπει να πληρωθεί η διαφορά μέχρι να πέσει στα 14.200 ευρώ και στη συνέχεια να γίνει ο συμψηφισμός υπό τον όρο ότι η οφειλή μαζί με προσαυξήσεις δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Σύνταξη από τον ΟΑΕΕ-Προϋποθέσεις

Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι)

Συνταξιοδότηση με 37ετία

Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούμενων, συνταξιοδοτούνται και μετά την 01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας.

Συνταξιοδότηση με 35ετία

1. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, και μετά την 01.01.2013.

2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

ΟΑΕΕ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 60 ΜΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΤΑ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2010

35

60

2011

36

60

2012

37

60

2013-2014 και εφεξής

40

62

Συνταξιοδότηση με 15ετία

1. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπλήρωσαν 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας τους.

ΟΑΕΕ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι 31/12/2012

Από 1/1/2013 και μετά

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

15

65

15

67

Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι)

Στην περίπτωση των νέων μετά το 1993 ασφαλισμένων, προβλέπεται και η δυνατότητα εξόδου με μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης. Μπορούν να αναγνωρίσουν και πλασματικούς χρόνους. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι:

1. Σύνταξη στα 62, με 40 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 και μετά.

2. Σύνταξη στα 62 (μειωμένη) και στα 67 πλήρης με 15 έτη ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά.

3. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συνταξιοδοτούνται επίσης άμεσα.

July 15, 2014
υπερχρεωμένα νοικοκυριά nomika

Ρυθμίσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ

15/7/2014 Ρυθμίσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ είτε βρίσκονται κοντά στην έξοδο είτε πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το 2015. Σχετική υπηρεσία : Υπηρεσία διαχειρίσεων […]
July 14, 2014
ekdotikes drastiriotites epidotisi espa

Με διαγραφή τόκων θα ξεκινήσει η ρύθμιση δανείων.

14/7/2014 Κρίσιμες αλλαγές στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τις τράπεζες και την […]
July 14, 2014
μηνιαιες συγκεντρωτικες logistika

Απαλλαγή 400.000 μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από ΦΠΑ,στα σχέδια του Υπ.Οικονομικών.

14/7/2014 Την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ περίπου 400.000 μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με χαμηλό τζίρο δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών. Αναλαμβάνουμε πλήρη Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτών […]
July 14, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Υπερκάλυψη του στόχου απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων στο πρώτο εξάμηνο του 2014

14/7/2014 Για τέταρτο συνεχόμενο εξάμηνο η Ελλάδα κατάφερε να υπερκαλύψει το στόχο απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων που έχει τεθεί από το μνημόνιο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο εξάμηνο του […]
Prev page

Next page