Νέα

9/09/2014

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες για την είσοδο των νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» στην Ελλάδα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000€ και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», ενώ αναμένεται να ενταχθεί στο νέο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» μόλις αυτό εγκριθεί, όπου και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών, εκ των οποίων οι 3.000 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και οι 9.000 είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες και ειδικά θεματικά αντικείμενα, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ /ΤΕΙ και 120 ωρών για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα είναι συνολικής διάρκειας 420 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ /ΤΕΙ και 380 ωρών για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι:

 • έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 έως 31/12/1996
 • είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης με σύμβουλο του ΟΑΕΔ στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (δηλαδή από 20/5/2014 έως 20/9/2014).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 20/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε κάποιο πρόγραμμα ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, με την υποβολή της αίτησής τους, επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
 • δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • είναι κάτοχοι
  α) πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή
  β) απολυτηρίου Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

Το πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτικό επίδομα το ύψος του οποίου διαφοροποιείται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων:

 • Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ανέρχεται σε 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής  κατάρτισης και 1.930€  αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
 • Για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 720€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής  κατάρτισης και 1.520€ αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Επίσης, καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης των ωφελουμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι νέοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδαςhttp://youthguarantee.ypakp.gr από τις 29 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδεςwww.voucher.gov.gr και www.eye-ekt.gr ή καλέστε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 800 11 44444.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

September 9, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

9/09/2014 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”   Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει […]
September 8, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα κτίρια

8/09/2014 Ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα κτίρια Από την ερχόμενη χρονιά ξεκινά η διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτισμάτων της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, […]
September 8, 2014
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κλείσουν 60.000 επιχειρήσεις

8/09/2014 Ν. Δένδιας: ‘Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κλείσουν 60.000 επιχειρήσεις’  Την πεποίθηση ότι το συμφέρον του δημοσίου δεν είναι πάντα το δημόσιο συμφέρον, εξέφρασε σήμερα, […]
September 8, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε 13 δήμους – Ποιες οικογένειες το δικαιούνται

8/09/2014 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε 13 δήμους – Ποιες οικογένειες το δικαιούνται   – Αρχίζει σε 13 δήμους η εφαρμογή του εγγυημένου εισοδήματος – Αρχικά θα […]
Prev page

Next page