Νέα

9/5/2014

Αναστέλλονται οι κατασχέσεις έως το 2017 για οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011.

Αναστέλλονται ως τον Ιούνιο του 2017 οι κατασχέσεις για περίπου 25 χιλιάδες οφειλέτες των ταμείων που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση με διακανονισμό χρεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Ρύθμιση Οφειλών
Η συγκεκριμένη τροπολογία, κατατέθηκε και ψηφίστηκε στον νόμο για τις λαϊκές αγορές.

Η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων για όσους εντάχθηκαν σε ρύθμιση με διακανονισμό χρεών περιελήφθη, ως άρθρο 59 στον ψηφισμένο από την Τρίτη νόμο και αναφέρει τα εξής:

«Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφίου 1 της παραγράφου Α του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30/6/2017.

Από 1/7/2017, παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις τμηματικής καταβολής χωρίς απώλεια ευεργετημάτων».

Το άρθρο 48 του ν.3943/2011 ορίζει:
—-

Α. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών
1. Αναστέλλεται έως την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές. Προϋποθέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον κατωτέρω διακανονισμό είναι:
α) η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων,
β) η ανελλιπής καταβολή των από 1.1.2011 και εφεξής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,
γ) η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όπως προσδιορίζονται παρακάτω έναντι της κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Ειδικότερα:
i. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ii. Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης,
iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων – ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη δόση που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.
Η υπαγωγή στο διακανονισμό αυτόν συνεπάγεται την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31.12.2010 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

May 9, 2014
εφαπαξ, logistika, εκδοση, συντάξεως

Αναστέλλονται οι κατασχέσεις έως το 2017 για οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων

9/5/2014 Αναστέλλονται οι κατασχέσεις έως το 2017 για οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011. Αναστέλλονται ως τον Ιούνιο του 2017 […]
May 9, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

9/5/2014 Ένα αντικειμενικό, αξιοκρατικό και καινοτόμο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο εισάγει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής […]
May 8, 2014
οαεδ, εσπα

Τέσσερα νέα προγράμματα σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες από τον Ο.Α.Ε.Δ.

8/5/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του στην αγορά εργασίας, για την ανάσχεση […]
May 8, 2014
δικαιολογητικά εσπα

Τροπολογία-«ανάσα» για τα Προνοιακά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

8/5/2014 «Ανάσα» ζωής σε υπερχρεωμένα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιθάλπουν ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία, δίνει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που κατέθεσε στη Βουλή […]
Prev page

Next page