Νέα

7/8/2014

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 50% για επιχειρήσεις και 100% για ΟΤΑ , τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιµελητήρια µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» στις δράσεις:

 • L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 

Υπομέτρο L312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» στις δράσεις:

 • L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
 • L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 • L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

 

Υπομέτρο L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» στις δράσεις: 

 • L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
 • L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Ενδυνάμωση της τοπικής εταιρικής σχέσης, για την προώθηση πιλοτικών σχεδίων
 • ανάπτυξης της περιοχής
 • Περαιτέρω διαφοροποίηση και εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων της
 • περιοχής
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, με την βελτίωση της ποιότητας
 • προϊόντων και υπηρεσιών.
 •  Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των φυσικών και
 • πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία
 •  Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήματος της περιοχής

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Συμπληρώστε τη φόρμα ελέγχου δυνατοτήτων επιδότησης και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιδότησης σας πατώντας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

August 7, 2014
εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Νέα Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER Σερρών

7/8/2014 Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων […]
August 7, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

Μέτρο 2.3 “Μεταποίηση & Εμπορία” Αλιείας

7/8/2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1976 Β/21-7-2014 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.3 “Μεταποίηση & Εμπορία” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος […]
August 7, 2014
alieia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια”

7/8/2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1975 Β/21-7-2014 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Αναλαμβάνουμε την […]
August 7, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Ν. Μηταράκης – «Διπλασιασμός των εγγυήσεων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις»

7/8/2014 Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Εξωστρέφειας Υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη συνεδρίασε χθες Τρίτη 5 Αυγούστου η Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας. […]
Prev page

Next page