Νέα

22/7/2014

Προκηρύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πρόσκληση του 2014 για την υποβολή προτάσεων προς Χρηματοδότηση Δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα εντός της ΕΕ και συγκεκριμένα:

 • Φορείς δημοσίου
 • Ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί οργανισμοί μη εμπορικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ)

Η συγκεκριμένη πρόσκληση παρέχει στήριξη σε Νομικά Πρόσωπα που βρίσκονται ΕΕ για δράσεις που καλύπτουν τις περιοχές προτεραιοτήτων και των 2 υπο-προγραμμάτων Περιβάλλον &Δράση για το Κλίμα:

 • Φύση και Βιοποικιλότητα
 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
 • Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής
 • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

 

Τα προτεινόμενα έργα μπορούν να έχουν τις παρακάτω μορφές:

 

 • Έργα βέλτιστων πρακτικών με την εφαρμογή κατάλληλων, οικονομικά αποδοτικών (cost-effective) και καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και προσεγγίσεων
 • Έργα επίδειξης τα οποία θέτουν σε πρακτική εφαρμογή, ελέγχουν, αξιολογούν και διαδίδουν δράσεις, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες είναι νέες ή άγνωστες σε σχέση με συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου (π.χ. γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό)
 • Πιλοτικά έργα τα οποία εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί ξανά στο παρελθόν ή σε άλλη περιοχή, οι οποίες προσφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με υφιστάμενες πρακτικές
 • Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης της πληροφορίας και την ευαισθητοποίησης στους τομείς των 2 υπο-προγραμμάτων Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα

 

Δεν ορίζεται κατώτερο όριο στον προϋπολογισμό των έργων, ενθαρρύνονται προτάσεις με ενισχυμένες εκροές και υψηλή προστιθέμενη αξία (ενδεικτικά άνω των 500.000 €).

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για κάθε προτεραιότητα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Προτεραιότητα

Ποσοστό ενίσχυσης

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Φύση και Βιοποικιλότητα

Από 60% έως 75% (για συγκεκριμένες δράσεις)

16/10/2014

Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων

Έως 60%

16/10/2014

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Έως 60%

16/10/2014

Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής

Έως 60%

16/10/2014

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Έως 60%

16/10/2014

Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Έως 60%

16/10/2014

 

 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους γενικούς στόχους του προγράμματος LIFE:

 • Στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος
 • Προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας
 • Βελτίωση, ανάπτυξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ
 • Υποστήριξη της βελτίωσης της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα
 • Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

 

Οι πιθανοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός η περισσοτέρων φορέων, είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηματοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέμενη αξία στο έργο, ενδυναμώνοντας την πραγματοποιησιμότητα της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την Ευρωπαϊκή διάστασή, τον αντίκτυπο και/ ή τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη:

 • έργα διεθνικά, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και των κλιματικών στόχων
 • συνέργειες φορέων δημοσίου, με τη συγχρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα, όπου αυτό συμβάλει στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου
 • έργα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία φορέων δημόσιας διοίκησης (ΟΤΑ), εκπαιδευτικών & ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αυξημένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

July 22, 2014
klima life

Πρόσκληση 2014 του Προγράμματος για τη βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Δράσης για το Κλίμα (LIFE).

22/7/2014 Προκηρύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πρόσκληση του 2014 για την υποβολή προτάσεων προς Χρηματοδότηση Δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων Σχετική μας […]
July 22, 2014
epidotisi espa

Βρούτσης προς οφειλέτες Ο.Α.Ε.Ε. – «Πληρώστε ότι μπορείτε»

22/7/2014 Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης απηύθυνε έκκληση στους 92.992 οφειλέτες του ΟΑΕΕ “να πάνε να δώσουν ό,τι μπορούν στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών)”. Σχετικές […]
July 22, 2014
υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, ρύθμιση, οφείλων

Πως θα γίνει η ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία.

22/7/2014 Ο σχεδιασμός μιας νέας ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει και να πάρει τη μορφή νόμου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, εάν […]
July 21, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020

21/7/2014 Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υπεβλήθησαν στην προθεσμία που είχε τεθεί από την ΕΕ, σε συνέχεια της υποβολής του γενικού πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο  το […]
Prev page

Next page