Νέα

27/5/2014

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι εργοδότες – οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις τηςυποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», θα πρέπει εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 31.03.2014, είτε να τις εξοφλήσουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Ρύθμιση Οφειλών

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δικαίωμα υπαγωγής στο παράλληλο καθεστώς τμηματικής καταβολής της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» έχουν :

Α. Οι εργοδότες – οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή α’ δόσης) κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή».

Β. Οι εργοδότες – οφειλέτες που υπέβαλλαν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα χορηγούν νέα επταήμερη προθεσμία, μετά την διεκπεραίωση σχετικού ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων, στους εργοδότες – οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «Νέα Αρχή» είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθμισης, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί σε αυτές (καταβολή α’ δόσης).

Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Αντίθετα, υποβολή αίτησης υπαγωγής στους όρους της παρούσας απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1.1.2013 και εφεξής.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

May 27, 2014
έκδοση σύνταξης enasima

Ρύθμιση παλαιών και νέων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Πως μπορούν οι οφειλέτες να υπαχθούν και στις δύο ρυθμίσεις, Νέα αρχή και Πάγια ρύθμιση.

27/5/2014 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Οι εργοδότες – οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις τηςυποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», […]
May 27, 2014
etean, ετεαν, ΕΤΕΑΝ, επιδοτήσεις,

Έρχεται ρύθμιση των δανείων-εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ

27/5/2014 Δικαίωμα για δεύτερη παράσταση της προθεσμίας εξόφλησης δανείων του ΕΤΕΑΝ και του ΤΕΜΠΜΕ, δίνουν τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης. Ο λόγος για 4.000 δάνεια των […]
May 27, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Κρατικές επιδοτήσεις για τη βιομηχανία

27/5/2014 Η ΕΕ θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να στηρίξουν τις επιχειρήσεις αναμορφώνοντας τους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της έρευνας και […]
May 26, 2014
υπερχρεωμένα νοικοκυριά logistika espa

Ο νέος χάρτης περιφεριακών ενισχύσεων και ποιους αφορά

26/05/2014 Τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα, αλλά και στοιχεία για την πρόοδο του ΕΣΠΑ θα παρουσιάσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης. Ο ελληνικός […]
Prev page

Next page