Νέα

11/09/2014

Η νέα διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Β. Κικίλιας: «Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη»

Μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και σημαντική εξοικονόμηση πόρων επιτυγχάνεται με το νέο, πιο γρήγορο και απλό, σύστημα έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο παρουσίασαν σήμερα (10-9-2014) ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέστη η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας στην παρουσίαση παρέστη ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Δεδεμάδης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική τεχνική παρουσίαση της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες , σε όλη την επικράτεια. Σε ένα μήνα περίπου, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να πηγαίνει μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα στο Αστυνομικό Τμήμα και να λαμβάνει άμεσα και εύκολα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, χωρίς να προσκομίζει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Μόλις ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος, κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του και να την παραλαμβάνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής θα αναζητά πλέον αυτεπάγγελτα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).

Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, συνοπτικά, θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό:

Κερδίζουν χρόνο και γλιτώνουν κόπο οι πολίτες.

Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και ενέργεια από τις εκτυπώσεις. Με το νέο σύστημα θα εκτυπώνονται πλέον ετησίως δύο εκατομμύρια χαρτιά λιγότερα! Πρόκειται για τα σχετικά έγγραφα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούντο για καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανάται ετησίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 Ευρώ.

Εξοικονομούνται περίπου 150.000 ανθρωποώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών υπαλλήλων ετησίως. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πάψουν να εκτελούνται με το νέο σύστημα έκδοσης των αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι:

Για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες

Παραλαβή αίτησης
Πρωτοκόλληση
Αποστολή αίτησης στον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ
Παραλαβή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ
Ενημέρωση του πολίτη για την παραλαβή του πιστοποιητικού

Για τους Δήμους

Παραλαβή/εκτύπωση αίτησης στο φαξ
Πρωτοκόλληση
Αναζήτηση πιστοποιητικού στον Η/Υ
Εκτύπωση
Πρωτοκόλληση, υπογραφή, σφραγίδα
Αποστολή μέσω φαξ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «H Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιεί τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής προς όφελος του πολίτη. Σήμερα, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Police On line και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) διαμορφώνουμε το νέο πλαίσιο στη διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας με πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τις αλλαγές που κάνουμε στη διαδικασία έκδοσης των ταυτοτήτων εξοικονομούνται ετησίως προς όφελος της ασφάλειας του πολίτη 59.000 εργατοώρες, 7.400 εργατοημέρες, 330 εργατομήνες.

Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ».

Σχετικές μας Υπηρεσίες :

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

September 11, 2014
nomika, dikigoroi, νομική, προστασία

Η νέα διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας

11/09/2014 Η νέα διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρουσίαση της […]
September 11, 2014
υπερχρεωμένα, νοικοκυριά

Σε δόσεις και χωρίς αναδρομική ισχύ οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

11/09/2014 Σε δόσεις και χωρίς αναδρομική ισχύ οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Σε δόσεις και χωρίς αναδρομική εφαρμογή θα περάσουν στους λογαριασμούς ρεύματος οι επιβαρύνσεις […]
September 10, 2014
Άδειες διαμονής – Πολιτικό άσυλο – Άδειες εργασίας

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας»

10/09/2014 Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας» Με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας» ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία δύο Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και […]
September 10, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Σε 100 δόσεις η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και Ταμεία έως του ποσού των 15.000 ευρώ.

10/09/2014 Σε 100 δόσεις η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και Ταμεία έως του ποσού των 15.000 ευρώ.  Διαβάθμιση των δόσεων σε σχέση με το […]
Prev page

Next page