Νέα

30/4/2014

Τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ανέπτυξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Κωνσταντίνος Κόλλιας στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, οπού είχε κληθεί μαζί με εκπροσώπους άλλων φορέων.

Ο κύριος Κόλλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική σημασία που έχει η προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην αντιμετώπιση ενός μείζονος προβλήματος της ελληνικής οικονομίας εδώ και δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση λέγοντας ότι πρέπει να καθοριστεί κυρίως ο χρόνος εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να συνεργαστούν πιστοποιημένοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την αξιοπιστία και ακεραιότητα των έλεγχων επί των διαδικασιών που θα εφαρμόσει στη συνεχεία η επιχείρηση.

Μείζονος σημασίας για το Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά και για την οικονομία είναι όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας η όσο το δυνατόν αμεσότερη εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρόεδρου του Επιμελητήριου στην επιτροπή της Βουλής.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το σχέδιο νόμου, για το οποίο έχουμε κληθεί να συζητήσουμε σήμερα, έρχεται να αντιμετωπίσει ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, εδώ και δεκαετίες.

Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και σε πολλές περιπτώσεις αδιαφανείς διαδικασίες, καθώς και το πλήθος των υπογραφών, που απαιτούνται για την ίδρυση ακόμα και μιας πολύ μικρής επιχείρησης, αποτελούν σημαντική τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ίδρυση επιχείρησης με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται από το νομοσχέδιο, αποτελεί τη βάση για την απλοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των προβλεπόμενων για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να δοθεί και το ευρύτερο σήμα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.

Μένει να καθοριστεί η υπηρεσία, που θα υποδέχεται τη συγκεκριμένη δήλωση, καθώς και από πότε θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεδομένου, λοιπόν, του μοντέλου, που θα ακολουθηθεί, ώστε να λειτουργήσει ταχύτερα μια επιχείρηση, το μείζον θέμα δεν είναι άλλο από τον έλεγχο των διαδικασιών, τις οποίες θα εφαρμόσει στη συνέχεια η επιχείρηση. Αυτό, που πρέπει να διασφαλιστεί, είναι η ακεραιότητα των ελέγχων, όπως αυτοί θα εφαρμοστούν, καθώς και ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν αυτούς τους ελέγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε οι έλεγχοι να γίνουν με τη συνεργασία πιστοποιημένων δημόσιων φορέων και πιστοποιημένων ιδιωτών. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμούμε ότι από τη μια αξιοποιείται η εμπειρία και τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, και από την άλλη εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των ελέγχων, μέσω της παρουσίας των θεσμοθετημένων συμβούλων της πολιτείας, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν τον ελεγκτή.

Η εμπλοκή όλων αυτών των φορέων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η όποια γραφειοκρατική καθυστέρηση στη διαδικασία, που ενέχει τον κίνδυνο να ακυρώσει στο τέλος της ημέρας την όλη προσπάθεια και να μας πάει πάλι πίσω στους χρόνους.

Η σημασία της ακεραιότητας των ελεγκτών στην όλη διαδικασία είναι ακόμα μεγαλύτερη, δεδομένης της πρόβλεψης για τη δήλωση αυτοσυμμόρφωσης του ιδρυτή της επιχείρησης. Γι’ αυτό, και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι έλεγχοι θα γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η οποιαδήποτε ερμηνεία από την πλευρά των ελεγκτών.

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μείζονος σημασίας και σε θετική κατεύθυνση είναι η ύπαρξη και θέσπιση κανόνων, οι οποίοι θα είναι ξεκάθαροι και, κυρίως, θα καταργούν την περιπτωσιολογία, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των αιτημάτων που διατυπώνουν οι επενδυτές, μέσω της εισαγωγής γενικών όρων λειτουργίας, προτύπων και προδιαγραφών για κάθε δραστηριότητα.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα αυτά, που έχω ήδη αναφέρει, και τα οποία συζητάμε σήμερα εδώ, δεν θα έχουν καμία σημασία, αν δεν υπάρξει η εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις περισσότερες –σε πρώτη φάση – και σε όλες – σε δεύτερη – τις περιπτώσεις.

Έτσι, πρέπει να διασφαλιστεί η άμεση και ταχύτατη δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων και των ελέγχων, στο οποίο – όπως αναφέρεται άλλωστε – όποιος θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα, θα μπορεί να βλέπει τι πρέπει να κάνει, θα διεκπεραιώνει πολλές από τις διαδικασίες για την αδειοδότηση και θα μπορεί να παρακολουθεί πώς προχωρούν αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Και, επειδή δεν είναι λίγες οι φορές, όπου έχουμε δει και ακούσει για πρωτοβουλίες περί one stop shop και άμεσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, που ιδρύονται, το ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΜΕΣΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Οι 21 πράξεις της διοίκησης – υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα -, που προβλέπει ο νόμος για την εφαρμογή των διατάξεών του, πρέπει να συνταχθούν το συντομότερο, με βασικό στόχο – κατά τη γνώμη μας – να αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου άμεσα.

Το ΟΕΕ ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας μπορεί να συμβάλει με τις θέσεις και προτάσεις του στην κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων και είναι στη διάθεση της Διοίκησης για κάθε συνδρομή.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

April 30, 2014
παραβολο

Κ. Κόλλιας: Να εφαρμοστεί άμεσα η ίδρυση επιχείρησης με μια αίτηση

30/4/2014 Τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ανέπτυξε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Κωνσταντίνος Κόλλιας […]
April 30, 2014
diaxeirisi etairia

Διευκρινίσεις για τις συστάσεις των εταιρειών που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

30/4/2014 Σύμφωνα με διευκρινιστική Κ.Υ.Α. Αριθμ. K1-802/23.3.2011 τόσο με τον ν.3853/2010 όσο και με την K1-802/23.3.2011 έχουν θεσπιστεί περιπτωσιολογικές εξαιρέσεις για τις οποίες οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης στερούνται αρμοδιότητας. […]
April 30, 2014
λογιστικές υπηρεσίες

Δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό δήλωσης μισθωμάτων για τη διαδικασία απόδοσης του μισθίου

30/4/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 3 του ν. 2238/1994 τα δικαστήρια είχαν υποχρέωση να απέχουν από την εκδίκαση της αγωγής / αίτησης απόδοσης μισθίου […]
April 29, 2014
επαγγελματικες μισθωσεις

Ενδιάμεσες εκπτώσεις και ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 4 Μαΐου

29/4/2014 Ενδιάμεσες εκπτώσεις και ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 4 Μαΐου Προαιρετικά ανοικτά θα μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 4 Μαΐου, από τις 11 π.μ. […]
Prev page

Next page