Νέα

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας μας. Η παρούσα προκήρυξη, εξειδικεύοντας τον νόμο 4254/14, στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατοµικευµένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται µέσω συστηματικών ερευνών των δικαιούχων και να αντιµετωπίζονται µέσω της εκπόνησης ολοκληρωµένων,  εξατοµικευµένων πλάνων. Τα ανωτέρω, θα αναλύονται διεξοδικά στις αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα κατατεθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της παρούσης.

Δικαιούχοι

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα

Φορείς της Εκκλησίας

Πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν.2646/1998 Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα στόχο

Οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν Αιτήσεις για τη χρηματοδότηση Σχεδίων, μεμονωμένα ή σε συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κωδικοποιηµένα, οι οµάδες-στόχος του προγράµµατος είναι οι κάτωθι:

Οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων

Οικογένειες και άτοµα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυµάτων βίας 

Άτοµα που φιλοξενούνται σε ∆οµές Παιδικής Προστασίας, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 13/10/2014 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες ένταξης Δικαιούχων επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας ΕΔΩ ή συμπληρώστε ηλεκτρονικά την φόρμα επικοινωνίας πατώντας ΕΔΩ

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

 

October 2, 2014
epidotisi espa logistika nomika

Επιδοτούμενες Δράσεις Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους από το Υπουργείο Εργασίας

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της […]
October 2, 2014
υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νέα επιτυχία της Ilf Consulting στο πλαίσιο χειρισμού υπόθεσης υπερχρεωμένου δανειολήπτη.

2/10/2014 Νέα επιτυχία της Ilf Consulting στο πλαίσιο χειρισμού υπόθεσης υπερχρεωμένου δανειολήπτη. Πελάτης μας με οφειλές σε τρεις τράπεζες και συνολικές μηνιαίες δόσεις ύψους 400 ευρώ, […]
October 2, 2014
οαεδ, εσπα

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.620 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

2/10/2014 Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ  για 16.620 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών Το πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» […]
October 2, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας​: Χωρίς επιβολή προστίμων η εκπρόθεσμη εγγραφή μέχρι το τέλος του έτους

2/10/2014 Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας​: Χωρίς επιβολή προστίμων η εκπρόθεσμη εγγραφή μέχρι το τέλος του έτους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 […]
Prev page

Next page