Νέα

24/10/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Απόφαση Αριθµ. 2062/132509 (ΦΕΚ 3938/07.12.16)

 

Άρθρο 5: Τακτικές ετήσιες δηλώσεις-κριτήρια αξιολόγησης των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ.  Στην εν λόγω απόφαση διαβάζουµε στην παράγραφο 1:

« …Η επικαιροποίηση του Μητρώου πραγµατοποιείται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους µε τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται από τους υπόχρεους εντός της προθεσµίας αυτής».

 

Πρέπει να αλλάξει άµεσα η ηµεροµηνία επικαιροποίησης του Μητρώου. ∆εν είναι δυνατόν να γίνονται οι γενικές συνελεύσεις έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, ενώ την ίδια στιγµή οι γενικές συνελεύσεις των λοιπών Νοµικών Προσώπων µπορούν να ολοκληρώνονται µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου.

 

ΑΝΑΓΚΗ για ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Η επικαιροποίηση να πραγµατοποιείται µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία η οποία είναι καταληκτική για όλα τα Νοµικά Πρόσωπα στο ΓΕΜΗ, δηµοσιεύσεις καταστάσεων κλπ.

 

Άρθρο 6 ∆ιαγραφή από το Μητρώο

 

  1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ διαγράφονται:

α) αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,

 

β) αν ο κύκλος εργασιών της περ. ε της παρ.1 άρθρο 5 δεν υπερβαίνει κατά µέσο όρο τριετίας τα 30.000 ευρώ.

 

Είναι απαραίτητο να γίνει τροποποίηση του ποσού ελέγχου όσον αφορά το χρόνο που θα προσµετράται, προκειµένου να θεωρείται ένας συνεταιρισµός βιώσιµος και ότι πληροί τα κριτήρια.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

 

α. Ο τζίρος θα πρέπει να υπολογίζεται για τον Μ.Ο. της τριετίας, αρχής γενοµένης από την πρώτη παραγωγική χρονιά και όχι από το έτος σύστασης. Αναγκάζεται έτσι ένας συνεταιρισµός να έχει κατά νου την πλαστή εµφάνιση τζίρου για να µην απωλέσει το δικαίωµα ύπαρξής του.

 

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι, ο χρόνος έναρξης της µέτρησης του τζίρου είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η παραγωγική δραστηριότητα του Α.Σ. Π.χ. δηµιουργείται ένας Α.Σ. και συµπεριλαµβάνει νέους αγρότες µε µικρό ή καθόλου τζίρο. Έχουν αποφασίσει να επενδύσουν σε ανέγερση κτιρίου µε σκοπό την µεταποίηση ή τυποποίηση των προϊόντων. Εάν η ολοκλήρωση γίνει µετά από 3 έτη, αυτός ο Α.Σ. κινδυνεύει να βρίσκεται εκτός Μητρώου επειδή δεν θα πληροί το κριτήριο του τζίρου.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (περίπτωση γ’ του άρθρου 23 και το άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε.), οι ασφαλιστικές εισφορές (αρχικά) εκπίπτουν µόνο αν έχουν καταβληθεί. Περαιτέρω, εφόσον καταβληθούν εµπρόθεσµα, θεωρούνται δαπάνη στο έτος που αφορούν, ενώ εάν καταβληθούν εκπρόθεσµα εκπίπτουν στο έτος που θα καταβληθούν. Οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν.

 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι εισφορές να θεωρούνται δαπάνη στο έτος που αφορούν, όταν η εξόφληση τους γίνεται µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους αυτού. (Π.χ., η εκκαθάριση του 2017 έγινε τον Μάιο του 2018. ∆όθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισµένους να τακτοποιήσουν τις επιπλέον εισφορές σε πέντε (5) µηνιαίες δόσεις: Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο). Εφόσον θα εξοφλούσαν στα διαστήµατα αυτά, τότε η εξόφληση θεωρείτο εµπρόθεσµη,

 

Όµως η υποβολή τω φορολογικών δηλώσεων έληξε στις 26.07.18, άρα οι δόσεις των Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου, ακόµη και εµπρόθεσµα να έχουν καταβληθεί, δεν έχουν συµπεριληφθεί στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις του έτους 2017.

 

Ο νόµος ορίζει πως η εµπρόθεσµη εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών µας υποχρεώνει να καταχωρίσουµε τις εισφορές αυτές ως δαπάνη του 2017. Άρα θα πρέπει να κάνουµε τροποποιητικές δηλώσεις και να καταχωρήσουµε τις ασφαλιστικές εισφορές στο έτος 2017. ∆ηλαδή, κόστος σε χρόνο και κυρίως σε χρήµα (δε φαντάζοµαι να νοµίζει κανείς πελάτης µου ότι θα κάνω τροποποιητικές δηλώσεις τσάµπα), ποιος λοιπόν θα επιβαρυνθεί το κόστος αυτό;

 

Κι όλα αυτά χωρίς όµως να ευθύνονται οι αγρότες, αλλά ούτε κι εµείς οι λογιστές-φοροτεχνικοί. Αν επιλέξουν να µην υποβάλλουν τροποποιητικές, θα έχουµε το παράδοξο να πληρώνουν εισφορές και να µην υπολογίζονται στα έξοδα αφού, δεν µπορούν να τις αναγνωρίσουν ως δαπάνη στο έτος που πληρώνονται (επειδή είναι εµπρόθεσµα πληρωµένες). Βλέπουµε ότι η προσπάθεια διευκόλυνσης από το υπουργείο τελικά γυρίζει µπούµερανγκ για τους  ασφαλισµένους και είναι κρίµα).

 

Υπενθύµιση για το νόµο 4492/17: Εξόφληση σε 60 ηµέρες

 

Οι παραγωγοί που πουλάνε νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. Το γεγονός ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα ανάρτησης των παραστατικών πώλησης και των αποδεικτικών εξόφλησης, δεν αναιρεί την υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 ηµερών. Φροντίστε να τηρείτε τα προβλεπόµενα γιατί µετά το Πάσχα θα έχουνε εκπλήξεις.

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
October 24, 2018

Φορολογικά θέματα των αγροτών που χρήζουν τροποποιήσεων. 24/10/2018

24/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 23, 2018

9 μέρες έως την λήξη υποβολών για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». 23/10/2018

23/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 23, 2018

1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου / Δικαιούχοι : Επιχειρηματικές συστάδες (cluster). 23/10/2018

23/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 23, 2018

Νέες ρυθμίσεις θα προτείνουν από την 1η Νοεμβρίου οι τράπεζες σε όλους τους δανειολήπτες. 23/10/2018

23/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page