Νέα

3/12/2014

Δικαιούχοι:

Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα), Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, Σύλλογοι, κ.λ.π.), ΜΚΟ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 19/12/2014

Πρόγραμμα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ) 2009-2014

Ερευνητική Περιοχή:

Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΜΕΑ, Νεολαία, Φύλο & Ισότητα) ,Δημόσια Πολιτική ,Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη ,Πολιτισμός

Αρμόδιος Φορέας:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Περίληψη:
Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της γνώσης που βασίζεται στην έρευνα στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα  τα οποία διερευνούν τα εξής:

  • Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
  • Την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Την προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Η κύρια επιδίωξη του Προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει από μια ερευνητική/επιστημονική προοπτική τις ανερχόμενες κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός/δημόσια δαπάνη για την παρούσα Προκήρυξη ανέρχεται: € 3,226,661 Euro και αναμένεται να ενταχθούν 17 έργα. To ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 100,000 Euro και το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 200,000 Euro και στις τρεις θεματικές περιοχές.  Η διάρκεια των έργων είναι 12 μήνες και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι η 30.04.2016.

Σχετικές μας υπηρεσίες

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Προγράμματα επιδοτήσεων δημοσίων οργανισμών φορέων και άλλα

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 3, 2014

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ακαδημαϊκής έρευνας στους τομείς προτεραιότητας “Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση” του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαικου οικονομικού χώρου 2009-2014

3/12/2014 Δικαιούχοι: Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα), Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και […]
December 3, 2014

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ακαδημαϊκής έρευνας στους τομείς προτεραιότητας "Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση" του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαικου οικονομικού χώρου 2009-2014

3/12/2014 Δικαιούχοι: Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα), Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και […]
December 3, 2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

3/12/2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του […]
December 3, 2014

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 2014

3/12/2014 Τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. οι φορολογούμενοι, που υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α […]
Prev page

Next page