Νέα

08/01/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

Στο διάστημα από 18 Φεβρουαρίου έως και 31 Μαρτίου θα κληθούν οι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης καθώς και δήλωση οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2018 καθώς και η επανυποβολή τους για τα έτη 2016, 2017, 2018. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θυμίζουμε ότι ενώ επρόκειτο να υλοποιηθεί στη διάρκεια του περασμένου έτους, έλαβε παράταση προκειμένου το σύστημα να δεχθεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις εναρμόνισης με τις διατάξεις του νέου νόμου 4571/2018.

 

Πλέον, η εφαρμογή βρίσκεται σε λειτουργία από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pothen.gr. Σημειώνεται ότι από 3/1/2019 έως και 25/1/2019 βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή η διαδικασία υποβολής καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (Φορολογικό έτος 2017).

Οι υπόχρεοι

 

Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι Πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και πλήθος άλλων προσώπων έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες», και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του ν.3213/2003.

 

Υπόχρεοι είναι επίσης οι μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές αλλά και ευρύτερα τα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για τεχνικά έργα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/προμηθειών εφόσον υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό.

 

Με βάση το νέο νόμο 4571 στους υπόχρεους εντάχθηκαν και οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων, οι εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενημερωτικών μέσων, οι κατά νόμον αναπληρωτές των προϊσταμένων των Δασαρχείων και των δασονομείων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων κ.λπ. Επίσης, υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες έχει και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, πρόεδροι σχολικών επιτροπών καθώς και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών που σχετίζονται με τις επιτροπές.

 

Τα δεδομένα που φέρνει ο νόμος 4571

 

Θυμίζουμε ότι με το νέο νόμο 4571/2018 που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους,η δήλωση πόθεν έσχες δεν θα αφορά μόνο τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο υποβολή της, όπως οριζόταν στον προϋπάρχοντα νόμο 3213 του 2003. Αυτό που αλλάζει με το νομοσχέδιο, είναι ότι η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο απόκτησης της επαγγελματικής ιδιότητας, την αξία καθώς και τον τρόπο απόκτησής τους.

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη διευκόλυνση ελέγχων

 

Στον ίδιο νόμο επίσης αναφέρεται ότι η κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση, περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφορά της, περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης, είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, από την πρώτη φορά που υποβάλλει κάποιος δήλωση πόθεν έσχες ηλεκτρονικά. Μέσω αυτής, η φορολογική αρχή θα μπορεί να συγκρίνει και να ελέγχει, κατά πόσο το δηλωθέν ποσό είναι ακριβείς, και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι μελλοντικές μεταβολές περιουσίας, οι οποίες θα δηλώνονται.

 

Αλλάζουν τα κατώτατα όρια μετρητών και κινητών περιουσιακών στοιχείων

 

Στο εξής, εκτός από την αναφορά ότι ως περιουσιακό στοιχείο λογίζονται εκτός από τις καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και κάθε μορφής ασφαλιστικά ή χρηματιστηριακά προϊόντα, συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματιών ή επενδυτικών συμμετοχών και καταπιστεύματα, προστίθενται και όλες oι κατηγορίες μετρητών που δεν αναφέρονται προηγουμενως, όπως είναι τα ποσά που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αφορά συνολικά τον υπόχρεο, το/τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά, αλλά και το πρόσωπο με το οποίο ο εκάστοτε υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίζεται ότι με τη συγκεκριμένη κίνηση αυξάνεται το κατώτατο όριο μετρητών από τις 15.000 που ήταν προηγουμένως στις 30.000 ευρώ. Επιπλέον, σε ότι αφορά κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο, η αξία του από 30.000 και άνω, που ήταν μέχρι πρότινος, πλέον η κατώτατη τιμή του, είναι από 40.000 και άνω.

 

Απαραίτητη η δήλωση και των δανειακών υποχρεώσεων

Επίσης οι υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες θα πρέπει να δηλώνουν και τις δανειακές υποχρεώσεις που τυχόν διατηρούν προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και υποχρεώσεις προς νομικά πρόσωπα δημοσίου – ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα.

 

 

 

 

January 8, 2019

Πόθεν έσχες: Τα νέα δεδομένα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 08/01/2019

08/01/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 8, 2019

5 σημαντικές προθεσμίες μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019. 08/01/2019

08/01/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 8, 2019

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς του Δημοσίου. 08/01/2019

08/01/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
January 8, 2019

08/01/2019 Κοινοποίηση Νέων από την ILF Consulting team

08/01/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page