Νέα

4/6/2014

Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

Σχέδιο νόμου με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς. Με το νομοσχέδιο προτείνονται αναγκαίες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με:

· τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη και χρήμα,
· τον τρόπο καταβολής των εισφορών σε χρήμα,
· την αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας κατά τη σύνταξη πράξης εφαρμογής,
· τη διαδικασία αναθεώρησης, τροποποίησης και έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων,
· την τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης,
· τη χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4067/2012.

Το σχέδιο νόμου τίθεται σε σύντομη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η επεξεργασία των σχολίων και να ενσωματωθεί ως ξεχωριστό κεφάλαιο στο νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί και να συζητηθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου.

Σχετικά με το θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η μεταρρύθμιση του πολεοδομικού δικαίου συνεχίζεται. Η κυβέρνηση έχει να επιδείξει έργο στον τομέα αυτό, το οποίο αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητά τους οι πολίτες και ιδίως οι μηχανικοί. Προχωρούμε με σχέδιο και συνέπεια σε ένα ακόμη βήμα. Βελτιώνουμε τη νομοθεσία που αφορά τις πράξεις εφαρμογής και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, δίνοντας πιο ευνοϊκούς όρους στους πολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιώσιμες πόλεις με κοινόχρηστους χώρους. Τους τελευταίους μήνες στο ΥΠΕΚΑ όλοι δουλέψαμε για να ολοκληρωθεί μία νομοθετική πρωτοβουλία που απλοποιεί τις διαδικασίες, επιταχύνει το έργο των υπηρεσιών, βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προστατεύει το περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος νόμος θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή.»

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, τα βασικά σημεία των αλλαγών είναι τα εξής:

–        Η νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς σε γη.
–        Η νέα ημερομηνία αναφοράς για τον έλεγχο των οικοπέδων και των εμβαδών.
–        Η αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή της εισφοράς σε χρήμα (αποπληρωμή σε 9 χρόνια).
–        Η δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού της εισφοράς.
–        Η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο κατά τη σύνταξη της πράξης και όχι μεταγενέστερα.
–        Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των δόσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.
–        Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης επί ποινή ακυρότητας γίνεται ειδική μνεία για τους υπόχρεους οφειλέτες και το υπολειπόμενο ποσόν οφειλής εισφοράς σε χρήμα.
–        Η βελτίωση της διαδικασίας και του πλαισίου άρσης της απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης:   http://www.opengov.gr/minenv/?p=6237
 

June 4, 2014
Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο: Μειώνονται οι εισφορές σε γη και χρήμα

4/6/2014 Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά Σχέδιο νόμου με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο […]
June 4, 2014
eisodima

Διευρύνεται το βασικό όριο εισοδήματος για το κοινωνικό μέρισμα από 6.000 ευρώ σε 7.050 ευρώ

4/6/2014 Έως 30 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων Σχετικές μας υπηρεσίες: Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης για πολίτες Δελτίο Τύπου Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου […]
June 4, 2014
οδικα σιδηροδρομικα δικτυα

Αιτήσεις στο πρόγραμμα voucher για 3.298 θέσεις στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο

4/6/2014 Ξεκίνησε το πρόγραμμα voucher για 3.298 θέσεις εργασίας με επιταγη κατάρτισης στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ωφελουμένων στη δράση λήγει την Παρασκευή 13 […]
June 3, 2014
epidotisi espa

«Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013) ‘’2 η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’»

3/6/2014 Έχοντας υπόψη: 1.Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εφαρμογή κρατικών […]
Prev page

Next page