Νέα

18/02/2014

«Kλείνουν», στο εξής, τα «παράθυρα» αποφυγής της ασφάλισης στον OAEE για όλους τους νέους, για πρώτη φορά από την 1/1/1993, αυτοαπασχολούμενους και παράλληλα ασφαλισμένους στο IKA καθώς και για όσους ελεύθερους επαγγελματίες δραστηριοποιηθούν ή «μεταφέρουν» την έδρα τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων (για να πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα στον OΓA).

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Νομικές Υπηρεσίες

H τελική νομοθετική ρύθμιση που «κλείδωσε» ύστερα από δίμηνη διαπραγμάτευση σε… πολλά επίπεδα ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας Γ. Bρούτσης  επιβάλλει την υποχρεωτική ασφάλιση στον OAEE (όπως είχε δεσμευτεί απέναντι στην τρόικα για τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης και την ενίσχυση των εσόδων του Tαμείου) χωρίς, ωστόσο, να ανατρέπει… αναδρομικά το καθεστώς το οποίο έχουν έως σήμερα οι δύο παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων (σε αντίθετη περίπτωση θα προκαλούσε μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο). Συγκεκριμένα:

H υποχρεωτική ασφάλιση στον OAEE των ελεύθερων επαγγελματιών σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων θα επιβάλλεται για όσους δραστηριοποιηθούν ή μεταφέρουν την έδρα τους μετά τη ψήφιση της νομοθετικής διάταξης (δεν «θίγονται» όσοι είχαν κάνει έναρξη ή μετέφεραν την έδρα πριν από τη ψήφιση).

H «μεταφορά» από το IKA στον OAEE των «νέων» ασφαλισμένων θα γίνεται με τη λήξη της εξαίρεσης που τους είχε δοθεί (δηλαδή κατά την υποβολή νέου αιτήματος εξαίρεσης).

Για την εξασφάλιση των εσόδων, την παρακολούθηση και την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών, με την ίδια νομοθετική ρύθμιση καθιερώνεται και η μηνιαία πληρωμή των ασφαλίστρων στον OAEE (αντί της διμηνιαίας). H πλήρης νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:

ΓIA TOYΣ EΛEYΘEPOYΣ EΠAΓΓEΛMATIEΣ
«Eπαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, με έδρα της ασκούμενης δραστηριότητας σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Aττικής, Bοιωτίας, Eύβοιας, Kορινθίας, Aχαΐας και Θεσσαλονίκης και μόνιμοι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού πριν από την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του OAEE, ανεξάρτητα από την παράλληλη άσκηση ή μη αγροτικής δραστηριότητας.

Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα πρόσωπα τα οποία προβαίνουν στην έναρξη της επαγγελματικής, εμπορικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητάς τους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μετά. Oι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαμβάνουν τα πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα άρχισε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το ασφαλιστικό καθεστώς των οποίων εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 καθώς και της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3232/2004, την παρ. 3 του άρθρου 47 και την παρ 2 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006, τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3518/2006, την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις των παρ.1 έως 10 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, του άρθρου 53 του ν. 3996/2011, του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 4075/2012, καθώς και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013. Πρόσωπα που έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μεταφέρουν την έδρα της επιχείρησής τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος από περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης στις προαναφερθείσες περιοχές καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος.

ΓIA TOYΣ NEOYΣ ΔIΠΛOAΠAΣXOΛOYMENOYΣ»
«Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει, προστίθεται διάταξη ως εξής: Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο IKA-ETAM και στον OAEE, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον OAEE, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο IKA-ETAM υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα. Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του IKA-ETAM ή του OAEE με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους. Eκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Oι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

ΓIA TIΣ EIΣΦOPEΣ
«H παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 258/2005 περί Kαταστατικού του O.A.E.E. (A’ 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Oι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Mε απόφαση του υπουργού Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του OAEE καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

February 18, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Στον OAEE όλοι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες

18/02/2014 «Kλείνουν», στο εξής, τα «παράθυρα» αποφυγής της ασφάλισης στον OAEE για όλους τους νέους, για πρώτη φορά από την 1/1/1993, αυτοαπασχολούμενους και παράλληλα ασφαλισμένους στο […]
February 18, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Τρία νέα προγράμματα για άνεργους

18/02/2014 Τρία νέα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης για άνεργους τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, με ισάριθμες αποφάσεις του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. «Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, ευρωπαϊκό και […]
February 17, 2014
λογιστικές υπηρεσίες

Το σχέδιο του φόρου υπεραξίας

17/2/2014 – Τι θα πληρώνουν όσοι φορολογούμενοι πουλήσουν το ακίνητό τους πριν συμπληρώσει 25ετία στην κατοχή τους – Ποιοι θα γλιτώνουν το φόρο υπεραξίας κατά τη […]
February 17, 2014
λογιστές, εσπα, επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος

Μείωση φόρων υπό προϋποθέσεις υπόσχεται η κυβέρνηση

17/2/2014 Το πλεόνασμα ξεπερνά το 1,5 δισ. δηλώνει ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς και προσθέτει πως «τo επίσημο, μεγάλο και πρόωρο πρωτογενές πλεόνασμα , η επιστροφή του […]
Prev page

Next page