Νέα

17/10/2014

H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση, στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης.
Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη υποβολής φακέλου , την υποβολή φακέλου και την εξέλιξη μετά την κατάθεση όπως επίσης και την εκπόνηση του έργου.
Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: 
α) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
β) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους.
γ) Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.
δ) Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
ε) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
στ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

Άμεσα ωφελούμενοι/ες δύνανται να είναι άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) οι οποίοι ανήκουν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
 • Άτομα με αναπηρία.
 • Πρώην χρήστες ουσιών.
 • Οροθετικοί
 • Αποφυλακισθέντες
 • Ανήλικοι παραβάτες
 • Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού
 • Άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των πενήντα ετών εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
 • Αρχηγοί μονογονεϊκων οικογενειών
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • Πολύτεκνοι χαρακτηρίζονται όσοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες του άρθρου 5 σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α’/ 7.4.2006). Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πολυτεκνικής ταυτότητας θεωρημένη από σύλλογο πολυτέκνων.
 • Γυναίκες θύματα κακοποίησης
 • Αναλφάβητοι
 • Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
 • Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
  Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ROM νοούνται οι Έλληνες Τσιγγάνοι που διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.
 • Μετανάστες, πρόσφυγες
 • Πρόσφυγες:
 • Επίσης, ωφελούμενοι δύνανται να είναι τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων.
  Εννοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  Τέλος, έμμεσα ωφελούμενοι της κατηγορίας παρέμβασης είναι οι εργαζόμενοι σε υφιστάμενες ΚοινΣΕπ, μέσω της συμμετοχής στη Δράση «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start – up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

 Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη υποβολής φακέλου , την υποβολή φακέλου και την εξέλιξη μετά την κατάθεση όπως επίσης και την εκπόνηση του έργου.

 Σχετικες υπηρεσίες μας :

Oικονομοτεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

October 17, 2014

ΤΙΤΛΟΣ:«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

17/10/2014 H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017 Η […]
October 17, 2014

Προς κατάργηση του 70% των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδοτήσεων εταιρειών

17/10/2014 Την κατάργηση του 70% των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδοτήσεων έναρξης ή λειτουργίας των επιχειρήσεων σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω μιας «πρωτοποριακής» μεθόδου που συζητάει με την […]
October 17, 2014

12.000 θέσεις εργασίας για «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες, από το υπ. Εργασίας

17/10/2014 Σε δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία «αναπτυξιακών συμπράξεων» προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Η πρόσκληση έχει τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των […]
October 16, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / Ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το Σ/Ν για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

16/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων […]
Prev page

Next page