Νέα

9/4/2014Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού  

Α) Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Υπηρεσία μας :
1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται :
α) Οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας αιτείται οικονομική ενίσχυση
β) Απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών .
γ) Προγραμματισμό , εφόσον υπάρχει , των πολιτιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους .
2. Πρόσφατο καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού .Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας προωθεί τα αιτήματα στην ιεραρχία του ΥΠΠΟ με σκοπό την έγκριση οικονομικής τους ενίσχυσης .Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία:

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Β) Εφόσον εγκριθεί η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα κάτωθι αναγραφόμενα δικαιολογητικά , για την περαίωση της επιχορήγησής τους .

1. Πρόσφατα επικυρωμένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ.
2. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι ο Σύλλογος είναι εν λειτουργία
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται , το Α.Φ.Μ. και τα σχετικά με την απόδοση του Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Υ. , σφραγισμένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση Μη Οφειλής στο Ι.Κ.Α.
5. Ταμειακά Υπόλοιπα Τραπεζών . ( Σε περίπτωση που το ταμειακό υπόλοιπο του φορέα υπερβαίνει το εν λόγω ποσό της επιχορήγησης κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση βεβαίωσης ανειλημμένων υποχρεώσεων ) .
6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο φορέας ότι δεν διατηρεί λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα πέρα των ήδη δηλωθέντων .
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι : « Δεν έχουμε επιχορηγηθεί από Δημόσιο φορέα με ποσό άνω των 150.000 € » .
8. Βεβαίωση Δ39 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( εφόσον το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει τα 294.471 € ετησίως ) .
9. Απόσπασμα πρακτικού ή βεβαίωση αποδοχής από το διοικητικό συμβούλιο της επιχορήγησης .

Τα ( 6 ) και ( 7 ) φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού .

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ 2106926590

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

April 9, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού

9/4/2014Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού   Α) Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Υπηρεσία μας : 1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται […]
April 8, 2014
παραβολο

Κοινωνικό μέρισμα: €500 ανά άτομο, €833 για 4μελή οικογένεια

8/4/2014 Στα 833 ευρώ το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα για οικογένεια με 2 παιδιά Στα 500 ευρώ ανά άτομο, το οποίο αυξάνεται σε 833 ευρώ […]
April 8, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων εις χείρας τρίτων για αδύναμους οφειλέτες

8/4/2014 Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, φορολογούμενοι με προβλήματα υγείας και πραγματική οικονομική αδυναμία θα έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται στις […]
April 8, 2014
συνταξη

Οι δεκατέσσερις αλλαγές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

8/4/2014 1) Εξόφληση Αποδοχών – Εκκαθαριστικό σημείωμα. Τροποποίηση στον άρθρο 18 του νόμου 1082/1980 1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του […]
Prev page

Next page