Νέα

12/03/2015

Με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπ. Οικονομικών υπενθυμίζει ότι μετά την ισχύ του άρθρου 104 του ν.4314/2014 δεν επιβάλλεται κανένα τέλος υπέρ τρίτων  (πχ. εισφορά ταμείου νομικών και ταμείου πρόνοιας δικηγόρων) κατά την σύσταση η τροποποίηση Ι.Κ.Ε.

Aναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:


Με τη διάταξη του άρθρου 104 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 A’) καταργήθηκε κάθε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση, και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

Κατόπιν τούτοις παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε ανάλογα οποιαδήποτε εγκύκλιο έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες σας προκειμένου να μην επιβάλλεται σε καμία περίπτωση τέλος υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (είτε για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών είτε γιο τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών) σε κάθε σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε..

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης και οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες επίσης απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως εφεξής δεν εισπράττουν τα ως άνω τέλη όπου προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από παλαιότερες διατάξεις και όπως δεν απαιτούν θεώρηση των καταστατικών για την καταβολή τελών προς το ΕΤΑΑ – TAN.

 Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                       Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης                          

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

March 12, 2015

Κανένα τέλος υπέρ τρίτων κατά την σύσταση εταιριών Ι.Κ.Ε.

12/03/2015 Με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπ. Οικονομικών υπενθυμίζει ότι μετά την ισχύ του άρθρου 104 του ν.4314/2014 δεν επιβάλλεται κανένα […]
March 12, 2015

Mε τροπολογία θα διασφαλιστουν τα ρευστά των Ταμείων στην ΤτΕ

12/03/2015 1)    Για τις πρωινές δηλώσεις-καταγγελία  του κ. Γ. Ρωμανιά σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι αναλογιστικές μελέτες για τα ασφαλιστικά ταμεία, διευκρινίζονται τα […]
March 11, 2015

∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

11/03/2015 ∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων […]
March 11, 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

11/03/2015 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, λοιπά νομικά […]
Prev page

Next page