Νέα

09/02/2015

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 

• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.).

 

• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).

 

Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.).

 

• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. (Κέντρα Δεδομένων αυξημένης αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης κτλ)

 

Μεταφορές.

 

Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.)

 

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν στην προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω(ενδεικτικά) κλάδους και όχι στη ζήτηση (προμήθεια)αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, υπό την αίρεση συμμετοχής επιχείρησης του εξωτερικού σε σύμπραξη, σύμφωνα με τους ειδικότερους περιορισμούς που τίθενται στον οδηγό της Δράσης.

 

Ενισχυόμενες Ενέργειες

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

• Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (RκαιD mstage)

• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:

 

• είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις ,

• είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.

 

Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ύψος του ελάχιστου και μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά Κατηγορία

Επένδυσης ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυση              Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ                     Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ

Ι                                                              300.000 €                                                       5.000.000 €

ΙΙ                                                         5.000.000 €                                                     20.000.000 €

 

 

Ίδια Συμμετοχή

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων, είναι απαραίτητη για τις υποψήφιες επιχειρήσεις

η τεκμηρίωση της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο, υπό τις ακόλουθες έννοιες:

• Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του

25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης

 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης με την αρωγή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα αναλάβει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την υποστήριξη τους κατά την υποβολή των προτάσεων.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφoρίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

 

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως.

 

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                                       Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

 

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

February 9, 2015

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (“ict4growth”) με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

09/02/2015 Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:   • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών […]
February 9, 2015

Συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεως

09/02/2015 Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυναν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στην 13η ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days). Οι ενδιαφερόμενες […]
February 9, 2015

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ».

09/02/2015 Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ […]
February 9, 2015

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ».

09/02/2015 Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ […]
Prev page

Next page