Νέα

16/03/2015

Απαλλαγή σε ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν όσοι σπεύσουν έως 27 Μαρτίου να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών τους στη φορολογική διοίκηση, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την τροπολογία, οποιαδήποτε εκούσια καταβολή, έως και τις 27.3.2015, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης στη Φορολογική Διοίκηση οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την βαρύνουν.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και εισοδημάτων και της αύξησης της ανεργίας, που οδήγησαν πολίτες και επιχειρήσεις σε πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, επιδιώκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 27 Μαρτίου 2015) η διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων τους στη Φορολογική Διοίκηση, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ως προς τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ότι θα ισχύσει η ίδια απαλλαγή για την εκούσια εξόφληση, έως την 27η Μαρτίου, του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής.

Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της απόδοσης του ποσού των 555.600.000 ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται δηλαδή ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που καταβλήθηκαν σε αυτό σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 (από πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση), συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ μετά των πιστωθέντων τόκων από την ημερομηνία κατάθεσής τους σε λογαριασμό του Ταμείου στην ΤτΕ και εφεξής, αποδίδονται άμεσα και εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ισχύς της διάταξης ορίζεται από 6 Μαρτίου 2015.

Τέλος, με την τροπολογία επιδιώκεται η περαιτέρω αξιοποίηση των κεφαλαίων των δημοσίων οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων) που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ. Έτσι, τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ θα τοποθετούνται στο σύνολό τους σε συμβάσεις πώλησης ή αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με προσύμφωνο επαναγοράς (repos και reverse repos). Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, “ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών θα επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα παραμένει κατά το δυνατό εφικτή η έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημοσίων οργανισμών στην οποία ούτως ή άλλως αποσκοπούν τα κεφάλαια που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης. Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο ασφαλιστικός φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου”.
Πηγή: www.news.gr

 Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                    Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

March 16, 2015

Πληρώστε τώρα τις οφειλές σας και γλιτώστε όλες τις προσαυξήσεις

16/03/2015 Απαλλαγή σε ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν όσοι σπεύσουν έως 27 Μαρτίου να εκπληρώσουν το σύνολο […]
March 16, 2015

Online πρόσβαση της εφορίας σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές

16/03/2015 Απευθείας –online– ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών ακόμη και σε βάθος 10ετίας αποκτούν οι ελεγκτές της εφορίας. Με απόφαση του υπουργείου […]
March 14, 2015
επιδοτήσεις βόρειο Ελλάδα

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της ILF consulting στη Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα από 19 /03/2015 έως και 22/03/2015

H  ILF consulting στα πλαίσια της επικοινωνίας και ενημέρωσης των Δήμων και των Κοινοτήτων όλων των περιφερειών αλλά και άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου συμφέροντος, θα μεταβεί […]
March 13, 2015

Ανοίγει θέμα περικοπής πρόωρης συνταξιοδότησης η Ε. Παναρίτη

13/03/2015 Aνοικτό το ενδεχόμενο περικοπής των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται, άφησε η Έλενα Παναρίτη. «Είναι ντροπή να βγαίνουν συνταξιούχοι στα 45 ή ακόμη και στα 56, υπάρχουν […]
Prev page

Next page